Nová univerzitná nemocnica opäť ožila

20. 03. 2017

Ďalšia vízia novej Univerzitnej nemocnice Bratislava. Najnovšie ju rezort zdravotníctva plánuje vybudovať na pôvodnom mieste – na Rázsochách.

logo Televíznej stanice STV 1(19. 03. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 8/22; Iveta Gombošová/Ľubomír Bajaník)

Ľubomír Bajaník, moderátor: „Ďalšia vízia novej Univerzitnej nemocnice Bratislava. Najnovšie ju rezort zdravotníctva plánuje vybudovať na pôvodnom mieste – na Rázsochách. Architekti sa zhodujú, že lepšie miesto pre nemocnicu v Bratislave nájsť sa nedá. Prvé základy položili na Rázsochách presne pred tridsiatimi rokmi. Po revolúcii stavbu utlmili, začala chátrať. Oficiálne ju zastavili za vlády Mikuláša Dzurindu v roku 2003. Kabinet Roberta Fica schválil v roku 2013 PPP projekt na novú univerzitnú nemocnicu, ktorá mala stáť v areáli bývalej Vojenskej nemocnice na Patrónke. Rok 2017 je opäť prelomový, no a minister zdravotníctva Tomáš Drucker sa vracia k projektu Rázsochy."

Iveta Gombošová, redaktorka: „Toto sú schátrané Rázsochy, obrovský osemdesiathektárový areál. Vidno tu rozostavané budovy ešte z osemdesiatych rokov. Ministerstvo zdravotníctva na čele s Tomášom Druckerom tu chce obnoviť projekt novej univerzitnej nemocnice."

Tomáš Drucker, minister zdravotníctva SR (nom. Smeru‑SD): „To, čo odporúčame my je dostavba Rázsoch alebo výstavba novej nemocnice na Rázsochách s teoretickými ústavmi a vedeckovýskumnými pracoviskami. A zároveň aj rekonštrukcia nemocnice Ružinov."

Iveta Gombošová: „Nemocnica Rázsochy je zaznačená aj v územnom pláne mesta. Nehnuteľnosti v tejto lokalite boli od pôvodných vlastníkov vykúpené, respektíve vyvlastnené v rokoch 1985 až 1988. Stavba má stále platné stavebné rozhodnutie."

Lukáš Baňacký, zástupca starostu Lamača: „Stavba ako taká sa nachádza na vysporiadaných pozemkoch. Sú tam niektoré menšie detaily, ktoré možno treba doriešiť. To, čo je ťažiskovo dôležité sú teraz dopravné napojenia."

Iveta Gombošová: „Predstava modernej nemocnice dvadsiateho prvého storočia je dnes iná ako bola pred tridsiatimi rokmi. Podľa architektov bol však aj pôvodný projekt na tú dobu veľmi dobrý. Dá sa v ňom sčasti pokračovať, ideálne so zachovaním základov."

Stanislav Majcher, Fakulta architektúry STU Bratislava: „V súčasnej dobe pacient je prioritou. V zahraničí väčšinou prevládajú jednolôžkové izby. Tam boli pôvodne navrhované dvojlôžkové izby, ale v podstate nie je absolútne problém ich zmeniť."

Branislav Puškár, prodekan pre rozvoj, Fakulta architektúry STU BA: „Ten koncept Rázsoch kombinuje v sebe pavilónový typ nemocnice s monoblokovým typom. Využíva na to veľmi veľké átriá. Sú veľmi dobré, lebo rovnako umožňujú vytvorenie relaxačných plôch a perfektné presvetlenie jednotlivých nemocničných izieb."

Iveta Gombošová: „Dnes tvorí univerzitnú nemocnicu päť zariadení. Ružinovskú nemocnicu plánuje ministerstvo rekonštruovať. V Podunajských Biskupiciach budú geriatrické a chronické lôžka. Nemocnica Staré Mesto sa má zmeniť na Centrum na liečbu nervových a duševných chorôb. Petržalská by sa v poskytovaní zdravotnej starostlivosti výrazne meniť nemala. Nemocnica na Kramároch má definitívne skončiť. Zdravotná starostlivosť, ktorá sa tu poskytuje bude presunutá do nemocnice na Rázsochách a časť do Ružinovskej nemocnice. Ministerstvo zdravotníctva v zámere odhaduje, že výstavba novej univerzitnej nemocnice sa začne najskôr v roku 2020."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
zdravotné vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač