Perspektívy európskeho neuniverzitného výskumu po roku 2020

14. 03. 2017

Budúcnosť neuniverzitných výskumných inštitúcií a výskumných infraštruktúr, ich ďalší rozvoj a celospoločenské úlohy boli hlavnou témou medzinárodnej konferencie, ktorú pod názvom Pražské fórum – Perspektivy evropského neuniverzitního výzkumu po roce 2020 organizovala Akademie věd ČR v Prahe.

logo Akademie věd ČRPražské fórum bolo príležitosťou pre stretnutie predstaviteľov akademických a univerzitných inštitúcií umožňujúci výmenu názorov a skúseností, a to predovšetkým v rámci troch tematických okruhov:

•          Vedecká exelencia  a koncept Widening
•          Otvorená veda  ako nová paradigma Európskeho výzkumného priestoru
•          Dialog veda – politika – spoločnosť

Konference byla výbornou příležitostí pro otevřenou diskusi, výměnu zkušeností a doporučení v otázkách řízení a financování systému vědy s vrcholnými představiteli renomovaných evropských neuniverzitních výzkumných institucí.,“ uviedol Pavel Bělobrádek, ktorý konferenciu otvoril prezentáciou vednej politiky ČR v evrópskom kontexte.

 „Neuniverzitní výzkum má v kontinentální Evropě dlouhou tradici, zejména v Německu, Francii, Itálii, ale třeba i v zemích střední a východní Evropy. Jeho důležitost v současné době vzrůstá rovněž s budováním velkých evropských výzkumných infrastruktur. Není proto pochyb, že role a význam špičkových neuniverzitních institucí, včetně jejich spolupráce s univerzitami, poroste i po roce 2020“, vyjadril sa  prof. Jiří Drahoš (končiaci predseda Akademie věd ČR).
Stretnutia sa zúčastnili špičky európskej vedy – Martin Stratmann, prezident najvýznamnejšej nemeckej vedeckej inštitúcie Max Planck Society, Maive Rute, zástupkyňa Spoločného výskumného strediska; Günter Stock, prezident Európskej federácie národných akadémii vied a ďalší významní predstavitelia európskej vedy.

Martin Stratmann sa originálne vyjadril k definovaniu a meraniu  vedeckej excelencie veľakrát diskutovanej  vo všetkých oblastiach vedy, výzkumu a inovácií. „Ak bude pred vami sedieť excelentný vedec spoznáte to okamžite. Je to predovšetkým človek, ktorý je maximálne kreatívny a nebojí sa rúcať zaužívané pravidlá.“

Konferencia sa dotkla  množstva tém týkajúcich sa fungovania vedeckých inštitúcií európskeho a svetového neuniverzitného výskumu, spôsobu ich financovania a úlohy pri financovaní vedy v danej krajine alebo perspektív ďalšieho vývoja v priestore strednej a východnej Európy a možnej formy vedeckej spolupráce.

Zdroj: Tlačová správa AVČR

celá tlačová správa

Ďalšie informácie : Speech by DPM Pavel Bělobrádek - Prague Forum on the Perspectives of European Non-University Research beyond 2020

Uverejnila MI

 

 

Kľúčové slová:
politické vedy , veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač