Prečo sa treba o svoj mozog starať – Deň otvorených dverí v Centre MEMORY

03. 03. 2017

mozogAlzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami trpí v Európe 7,3 miliónov ľudí. V roku 2040 bude trpieť Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie viac ako 11 miliónov Európanov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 60 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých na 180 000!

V dňoch 13. až 19. marca 2017 sa uskutoční celosvetová kampaň Týždeň mozgu, ktorá sa na Slovensku koná už po 10-krát. U nás ju zastrešuje Slovenská Alzheimerová spoločnosť. Pri tejto príležitosti organizuje Centrum MEMORY n. o. v utorok 14. marca 2017 – Deň otvorených dverí. Na návštevníkov čaká pestrý program bohatý na pútavé prednášky o tom, prečo sa treba o svoj mozog starať. Záujemcovia budú mať tiež možnosť otestovať si svoju pamäť pod odborným psychologickým vedením.

V 61 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na tému mozog, jeho činnosť, výkonnosť, fungovanie, ale aj zlyhávanie. Práve kvôli zvyšujúcemu sa nárastu výskytu demencií v populácii je potrebné, aby sa téma tohto ochorenia čo najviac odtabuizovala a venovala sa jej dostatočná pozornosť. Alzheimerovou chorobou a príbuznými demenciami trpí v Európe 7,3 miliónov ľudí. V roku 2040 bude trpieť Alzheimerovou chorobou a ďalšími formami demencie viac ako 11 miliónov Európanov. Počet pacientov na Slovensku sa odhaduje na 60 000 pacientov s Alzheimerovou chorobou a príbuznými ochoreniami. Predpokladá sa, že v roku 2040 vzrastie počet postihnutých na 180 000!

Medzi najčastejšie príznaky Alzheimerovej choroby patrí zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života, časté opakovanie otázok, zmeny nálad a správania, zlá orientácia v známom prostredí či časová dezorientácia.

Počas Dňa otvorených dverí v Centre MEMORY n. o. si návštevníci budú môcť prezrieť priestory Centra MEMORY n. o. a vyskúšať si priamo na sebe jednotlivé typy poskytovaných terapeutických aktivít, dozvedia sa, ako trénovať a zachovať si v zdraví svoju pamäť, ale tiež, ako pristupovať k človeku s demenciou. Pre rodinných opatrovateľov je pripravené poradenstvo v oblasti zvládania stresu spojeného so starostlivosťou o človeka s demenciou, ako aj predstavenie podporných skupín. Odprezentovaná bude aj možnosť, ako sa stať v Centre MEMORY n. o. dobrovoľníkom či účastníkom výskumného projektu, programy systematického vzdelávania v problematike demencie a aktivity Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti. 

A prečo je potrebné sa o svoj mozog starať?

 • Žijeme život preplnený informáciami, čím sa zvyšujú nároky na pamäť.
 • Náš mozog musí čeliť zvyšujúcemu sa stresu a tlaku.
 • Mozgová plasticita vekom klesá.
 • Menej namáhame mozog, spoliehame sa na mobily, počítače...
 • Vyžaduje sa od nás zvyšovanie kvalifikácie, lepšia schopnosť pamätať si staré a prijímať nové informácie.
 • Netrénovaná pamäť zlyháva (podobne ako svaly).

Vedeli ste, že:

 • Vo svete žije cca 46,8 miliónov ľudí s demenciou.
 • Každé 3 sekundy pribudne na svete 1 prípad demencie.
 • Demencia sa vyskytuje u každého 20. človek nad 65 rokov. Po 80. roku je to každý piaty človek.
 • V roku 2050 sa odhaduje nárast počtu pacientov s demenciou na 131,5 miliónov.
 • Len 1 zo 4 prípadov Alzheimerovej choroby je potvrdených diagnosticky.
 • Vek je najvýznamnejším rizikovým faktorom Alzheimerovej choroby.

PaedDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka Centra MEMORY, n.o., vyzdvihuje potrebu venovať sa problematike demencie a Alzheimerovej choroby: „...Neustále zdôrazňujeme všeobecné pravidlo: možnosť odstrániť alebo zmierniť postup Alzheimerovej choroby závisí od včas stanovenej diagnózy a následnej terapie. Každý z nás má rodičov, starých rodičov alebo iných príbuzných, ktorí – ak ochorejú – budú potrebovať našu opateru. Preto by sa o toto ochorenie mali zaujímať aj tí mladší...“. 

Informácie nám poskytla Mgr. Petru Brandoburovu, PhD.,Centrum MEMORY, n. o.

Kontakty:

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
851 03 Bratislava
Tel.: 02 / 62 41 41 43

e-mail: 

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač