Prezentácia nových vedecko-popularizačných kníh v CVTI SR

15. 03. 2017

prezentácia kníh plagátNa záver Mesiaca knihy pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR prezentáciu dvoch najnovších popularizačných publikácií  od uznávaných vedcov a zanietených popularizátorov vedy.

Profesor Štefan Luby z Fyzikálneho ústavu SAV predstaví  n a podujatí svoj Nanosvet na dlani  a docent Miroslav Saniga z Ústavu ekológie lesa SAV priblíži aká je Naša príroda v kocke.  Spomínané publikácie vydalo Vydavateľstvo Veda pre CVTI SR. 

Prezentácia kníh bude spojená s diskusiou s autormi, predajom kníh a autogramiádou. Uskutoční  sa  v utorok 28. 3. 2017 o 17.00 hod. v budove CVTI SR   na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave, v konferenčnej miestnosti na 2. poschodí. Podujatie je určené pre širokú verejnosť a vstup je voľný.

Cena knižky Nanosvet na dlani je 7,90 Eur a knižky Príroda v kocke 8,90 Eur. V prípade, že si na podujatí záujemcovia zakúpia obidve publikácie, ako darček dostanú od CVTI SR sadu popularizačných kníh Populárne o vede a technike zdarma.

Pozvánka

Tešíme sa na vašu účasť!

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač