Projekt vzniku centra na výskum skla

08. 03. 2017

Na Trenčianskej univerzite vznikne jedinečné Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Oficiálne už bol  spustený medzinárodný projekt centra. Špičkový výskum v tejto oblasti má zabezpečiť spolupráca s podobne orientovanými inštitútmi nielen v rámci Európy. Projekt je naplánovaný na sedem rokov, no vedenie univerzity ho chce rozvíjať i v budúcnosti, napríklad s podporou takto zameraných fabrík.

 logo Rozhlasová stanica Regina(07. 03. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 10/15; Ctibor Michalka/Stano Lažo)

Stano Lažo, moderátor: „Na Trenčianskej univerzite vznikne jedinečné Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá. Dnes oficiálne spustili medzinárodný projekt centra. Špičkový výskum v tejto oblasti má zabezpečiť spolupráca s podobne orientovanými inštitútmi nielen v rámci Európy. Projekt je naplánovaný na sedem rokov, no vedenie univerzity ho chce rozvíjať i v budúcnosti, napríklad s podporou takto zameraných fabrík."

Ctibor Michalka, redaktor: „Projekt má nadviazať na tradíciu výskumu skla v regióne. Do roku 1990 existoval v Trenčíne výskumný ústav sklársky. Súčasný projekt bude vlastne pokračovaním centra excelentnosti na univerzite s tým, že získa medzinárodnú jedinečnosť. Koordinátor projektu Dušan Galusek."

Dušan Galusek, koordinátor projektu: „Máme štyroch zahraničných partnerov z Nemecka, Španielska aj Talianska. Možno tristo, štyristo špičkových odborníkov, ktorí vlastne môžu sa spolupodieľať na práci toho centra."

Ctibor Michalka: „Podľa neho je potenciál výskumu skla obrovský, a to pre rôzne sféry života."

Dušan Galusek: „Materiály založené na biosklách, ktoré sa dajú použiť napríklad na náhradu kostí alebo s rôznymi biopolymérmi na náhradu mäkkých tkanív v ľudskom tele."

Ctibor Michalka: „Dodal, že centrum zamerané na vývoj skla doteraz v Európe chýba. Projekt uspel v konkurencii takmer sto sedemdesiatich podaných žiadostí z celej Európy. Náklady na vybudovanie a rozvoj centra by mali byť zhruba dvadsaťpäť miliónov eur. Väčšia časť pôjde z grantového programu, menšia z eurofondov cez rezort školstva. Minister Peter Plavčan."

Peter Plavčan, minister školstva: „Ďalších takmer päť miliónov eur to bude v ďalších rokoch na základe vedeckých výsledkov, ktoré predpokladám, že v tomto medzinárodnom tíme dosiahne táto univerzita."

Ctibor Michalka: „Centrum zabezpečí aj nové pracovné miesta. Vyše štyridsať ich bude napríklad pre vyštudovaných doktorandov, no podľa rektora univerzity Jozefa Habánika pripravia aj medzinárodné výberové konania."

Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity: „Už sme spustili prvých dvanásť takýchto konaní. Prihlásilo sa nám viac ako štyridsať záujemcov."

Ctibor Michalka: „A to napríklad zo Španielska, Indie či Ukrajiny. Centrum by podľa jeho koordinátora Galuska rozhodne nemalo fungovať iba počas sedemročného financovania z grantov."

Dušan Galusek: „Nie je naším cieľom tu vytvoriť nejakú potemkinovskú dedinu, ale chceme tu naozaj mať centrum, ktoré bude permanentným zdrojom inovácií."

Ctibor Michalka: „Aj preto sa chce univerzita zapojiť do ďalších europrojektov či osloviť na spoluprácu partnerov z oblasti priemyslu, od ktorých očakáva ročnú podporu až do dvestotisíc eur."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač