Recept na dlhovekosť

03. 03. 2017

Priemerný predpokladaný vek dožitia by mal už o desať rokov prekročiť deväťdesiat rokov. Vyplýva to z najnovšej medzinárodnej štúdie, ktorej závery zverejnili v britskom lekárskom časopise Lanset. Svetovými šampiónmi by mali byť obyvatelia Južnej Kórey.

logo TV JOJ(23. 02. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny o 17:00; 17:00; por. 13/25; Aneta Sedlmair Parišková, Adam Zavřel)

Aneta Sedlmair Parišková, moderátorka: „Priemerný predpokladaný vek dožitia by mal už o desať rokov prekročiť deväťdesiat rokov. Vyplýva to z najnovšej medzinárodnej štúdie, ktorej závery zverejnili v britskom lekárskom časopise Lanset."

Adam Zavřel, moderátor: „Samozrejme, nebude to tak všade. Svetovými šampiónmi by mali byť obyvatelia Južnej Kórey. Juhokórejská žena, ktorá sa narodí v roku 2030 sa dožije priemerne takmer deväťdesiatjeden rokov. No, a juhokórejský muž vyše osemdesiatštyri."

Aneta Sedlmair Parišková: „Štúdia to vysvetľuje kvalitnou výživou detí, nízkym krvným tlakom populácie, dobrým prístupom k zdravotnej starostlivosti a k novým zdravotníckym technológiám."

Adam Zavřel: „V Európe budú mať najdlhšiu nádej na dožitie francúzske ženy, ktoré sa po narodení v roku 2030 dožijú priemerne vyše osemdesiatosem a pol roka. Dobre na tom budú aj ženy v Španielsku a Japonsku. Po kórejských mužoch sa budú vysokého veku dožívať aj muži v Austrálii a vo Švajčiarsku."

Aneta Sedlmair Parišková: „Slováci nepatria v tomto smere k špičke, ale priemerný predpokladaný vek dožitia stúpa aj u nás. U mužov v súčasnosti presahuje sedemdesiatdva rokov a u žien sedemdesiatdeväť. A mení sa aj ich kvalita života."

PhDr. Magdaléna Piscová, CSc., Sociologický ústav, SAV: „Keď sme sledovali nejako dlhodobejšie, že čo považujú seniori za dôležité vo svojom živote, tak tam jednoznačne, teda to je rodina, tak vždy je na prvom mieste. Na druhom mieste práve pri tých senioroch to bola práca, či už teda platená alebo neplatená. Na ďalšom mieste sa umiestnili priatelia, známi. Na tom štvrtom mieste, čo je zaujímavé, sa umiestnil práve voľný čas a pestovanie koníčkov."

Adam Zavřel: „No, a podľa doktorky Piscovej práve kvalitné využívanie voľného času u seniorov ako sme už počuli od roku 1991 veľmi výrazne stúpa."

Aneta Sedlmair Parišková: „Sociologické výskumy potvrdzuje aj bývalý geodet a stále aktívny tréner a rozhodca plávania Otakar Žilavý. Okrem dobrého rodinného zázemia je preňho veľmi dôležitá práca a koníčky. Má osemdesiatsedem rokov a tvrdí, že obdobie, že by nepracoval, nikdy nemal a dúfa, že ani mať nebude."

Otakar Žilavý, osemdesiatsedem rokov, tréner a rozhodca: „Denne robím štyri hodiny, štyri a pol, v sobotu tri hodiny. A pokiaľ sú preteky tak osem, desať, dvanásť hodín. Ja ráno vstanem o pol štvrtej každé ráno, sobota nedeľa. O pol šiestej odchádzam z domu, o šiestej som na tréningu. Svojim zverencom pokiaľ majú problémy v škole a dojdú za mnou, tak sa snažím im pomôcť, a tým si zároveň aj osviežim pamäť a cibrím rozum a samozrejme nezostávam bez kníh."

Aneta Sedlmair Parišková: „Tento osemdesiatsedemročný aktívny plavecký tréner odporúča jesť na raňajky ovsené vločky, piť čistú vodu alebo minerálku a z alkoholu iba kvalitný burčiak. A samozrejme športovať."

Adam Zavřel: „Športu sa seniori venujú čoraz viac. Svedčí o tom aj narastajúci počet účastníkov rôznych turnajov veteránov v rôznych kategóriách vrátane kategórie nad osemdesiatpäť rokov."

Aneta Sedlmair Parišková: „A rekordy zaznamenáva aj Univerzita tretieho veku. Len na Univerzite Komenského v súčasnosti študuje vyše dvetisíc seniorov, čo je najvyšší počet za dvadsaťsedem rokov existencie Univerzity tretieho veku."

PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., vedúca metodička, Univerzita tretieho veku (telefonát): „V minulosti seniori mali ako motivačnú pohnútku štúdium na vysokej škole. Dnes máme polovicu tých, ktorí sa k nám zapisujú už s absolvovaným vysokoškolským vzdelaním, tak sa nám mení aj veková štruktúra našich študentov, keďže žijú dlhšie seniori, tak sa nám aj nám narastá tá skupina tých starších študentov sedemdesiatpäť plus."

Aneta Sedlmair Parišková: „Ako som sa dozvedela najstaršou a stále čipernou študentkou univerzity je deväťdesiatšesťročná doktorka Niké Klimešová."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
sociálne vedy , štatistika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Seniorfitnes, projekt UK na zvýšenie kvality života

Tlač