Rozvíjanie činnosti Centra znalostných a informačných systémov v Košiciach

17. 03. 2017

Študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a analytici spoločnosti VSL Software spoločne v laviciach.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ v Košiciach) a spoločnosť VSL Software, a.s. Košice pokračujú v spolupráci v rámci Centra znalostných a informačných systémov (CeZIS) a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM  vo výučbe predmetu Procesné modelovanie.

prednáška procesné modelovanie

Prednášky k predmetu zabezpečuje PF UPJŠ v Košiciach spoločne pre študentov študijného programu Aplikovaná informatika a analytikov spoločnosti VSL Software, a. s. a Tory Consulting, a. s. Cvičenia sú vedené pracovníkmi spoločnosti VSL Software s dôrazom na praktické aplikácie procesného modelovania pri vývoji informačných systémov.

prednáška procesné modelovanie

Vzniká tak zaujímavá symbióza akademickej a komerčnej sféry, priestor na rozširovanie poznatkov IT špecialistov a na druhej strane odovzdávanie praktických skúseností študentom bakalárskeho štúdia. Zúčastnené subjekty takýmto spôsobom vytvárajú platformu pre celoživotné vzdelávanie špecialistov z praxe a na druhej strane podmienky pre užšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania a praktickej prípravy v IT spoločnostiach.

prednáška procesné modelovanie


Táto aktivita nadväzuje na doterajšie aktivity CeZIS vrátane spolupráce pri vývoji Akademického informačného systému AiS2 a organizovania spoločného seminára v oblasti Data Analytics.

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačový referent a hovorca UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač