Slovenskí matematici sledujú vznik života

22. 03. 2017

Slovenskí matematici skúmajú, ako vzniká život. Vytvárajú 4D vizualizácie buniek a sledujú, ako sa z nich stávajú orgány. Projekt Image in Life spája vedcov zo šiestich európskych krajín. Jeho cieľom je nie len porozumieť vzniku závažných ochorení, ale aj vylepšiť medicínske prístroje.

 logo STV1(21. 03. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 23/24; Elena Senková/Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Slovenskí matematici skúmajú, ako vzniká život. Vytvárajú 4D vizualizácie buniek a sledujú, ako sa z nich stávajú orgány. Projekt Image in Life spája vedcov zo šiestich európskych krajín. Jeho cieľom je nie len porozumieť vzniku závažných ochorení, ale aj vylepšiť medicínske prístroje."

Elena Senková, redaktorka: „Takto vzniká život. Bunky sa množia, preskupujú a vytvárajú orgány, chrbticu a stavce. Sledujeme 4D obraz vývoja rybky zebričky. 3D snímky v čase vznikli vďaka spolupráci francúzskych biológov a slovenských matematikov."

Karol Mikula, matematik, Katedra matematiky, STU Bratislava: „Našimi rekonštrukciami vieme povedať, aký je ten normálny vývoj bunkových populácií a aký je vývoj napríklad po injekcii látkami, ktoré môžu byť súčasťou liečiv proti rakovine alebo iných ochorení."

Elena Senková: „Najprv biológovia laserovým mikroskopom v niekoľkosekundových intervaloch snímajú prvých desať až dvadsať hodín vývinu organizmu. Tím matematikov v Bratislave tieto dáta analyzuje a pomocou algoritmov odstraňuje šum, identifikuje bunky a sleduje ich množenie."

Karol Mikula: „Náš cieľ je získať takzvaný bunkový rodostrom, to znamená to, ako sa v organizme z prvej bunky vytvorí štruktúra orgánov."

Elena Senková: „Vedci chcú nájsť odpoveď aj na otázku, kedy bunky získavajú svoj osud. Teda nájsť okamih, v ktorom sa rozhoduje o tom, ktorá bunka bude tvoriť ktorý orgán."

Karol Mikula: „Biológovia napríklad na konci označia bunkové populácie, ktoré tvoria napríklad oči alebo časť mozgu. My potom vieme povedať, odkiaľ ktorá bunka prišla."

Elena Senková: „Projekt Image in Life bude trvať štyri roky a odchová štrnástich mladých vedcov. Okrem rybičiek budú skúmať aj vývoj cicavcov, myší a zajacov. Cieľom je vytvoriť nové matematické modely, ale aj vyvinúť presnejšie mikroskopy či medicínske prístroje."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty, matematické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Projekt ImageInLife aj na Slovensku

Tlač