Slovenskí vedci sa vrátili z Antarktídy

14. 03. 2017

Na Antarktíde sú v podstate iba skaly, akoby pustatina a v hĺbke pol metra a viac je večne zamrznutá pôda, povedal botanik Martin Bačkor, ktorý sa spolu s ďalšími členmi vedeckej expedície vrátil v týchto dňoch  z  polárnej stanice Johanna Gregora Mendela. Na expedícii sa  spolupodieľala aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(13. 3. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Správy; 14:00; por. 4/4; Katarína Ščepánová)

Katarína Ščepánová, moderátorka: „Členovia vedeckej expedície pod záštitou Masarykovej univerzity v Brne, na ktorej sa spolupodieľala aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, majú za sebou pobyt na polárnej stanici Johanna Gregora Mendela. Vedci sa z Antarktídy vrátili v týchto dňoch. Venovali sa tam výskumu v oblasti botaniky, mikrobiológie, klimatológie, glaciológie, hydrológie a geológie. Člen expedície Martin Bačkor tvrdí, že ako botanik sa venoval vegetácii ostrova."

Martin Bačkor, člen expedície: „Tieto vzorky sú výnimočné z charakteru toho, že sú veľmi ťažko dostupné. Jednak potrebujeme špeciálne povolenia, aby sme mohli odoberať, jednak kvalifikovaného človeka, ktorý ich dokáže odoberať a jednak, samozrejme logisticky, sa dostať na to miesto. V princípe na Antarktíde neexistuje pôda ako taká, tam nemáme také tie pôdotvorné vrstvy, ale v podstate sú tam naozaj iba nejaké skaly a akoby pustatina a ešte dokonca v hĺbke pol metra a viac je permafrost, to znamená, že večne zamrznutá pôda."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač