Slovensko: Naši vedci objavili sci fi švába!

13. 03. 2017

Vo Vietname objavila skupina vedcov na čele s Ľubomírom Vidličkom a Petrom Vršanským z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied (SAV) unikátneho švába.

logo Televíznej stanice JOJ(10. 03. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 17/21; Anton Adamčík/Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Slovenskí vedci objavili nezvyčajného a asi najčudnejšieho tvora hmyzej ríše."

Lucia Barmošová, moderátorka: „Ide o miniatúrneho švába, ktorý však pod mikroskopom vyzerá ako príšera z vedecko‑fantastického filmu. Ako prví ho spozorovali naši zoológovia‑hmyzológovia."

Ľuboš Sarnovský: “A keďže je fakt malý, zatiaľ bol objavený naozaj jediný kus, a to samček, ktorého o chvíľu uvidíte."

Anton Adamčík, redaktor: „Nový unikátny druh švába, ktorého objavili slovenskí vedci, nápadne pripomína monštrá zo sci‑fi filmov typu StarWars, Predátor a podobne. Toto boli filmové monštrá, ale toto monštrum je už ozajstné."

RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc., Ústav zoológie SAV: „To je veľmi bizarne vyzerajúci šváb, ktorý má určité výrastky, ktoré nepripomínajú ani iné šváby."

Anton Adamčík: „Oproti iným má predovšetkým obrovskú hlavu v pomere k telu, dlhočizné nohy, vykrojené krídla, je malý, rozoznateľný až pod mikroskopom."

RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.: „Je to jednak tá jeho žľaza, ktorou láka samičku, je to jednak taký hák na chrbtovej strane, ktorý nemá obdobu."

Anton Adamčík: „Objavený minišvábik popri najväčším švábom, ktoré majú 5 a viac centimetrov, pôsobí ako špendlíková hlavička. Žije vo vietnamských jaskyniach, kde ho medzi ostatnými švábmi odchytili francúzski jaskyniari."

RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.: „Ale až u nás bolo poznané, že je to niečo nové, čo ešte doteraz nebolo."

Anton Adamčík: „Francúzski vedci požiadali našich špecialistov na šváby, aby vzorku preskúmali a medzi nimi sa našiel tento jeden jediný kus celkom nového druhu. Takto sa naši vedci stali jeho objaviteľmi."

RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.: „Zhodou okolností je to samček."

Anton Adamčík: „Tento druh švába sa živí plesňami a hubami. Z jaskyne do inej jaskyne sa pravdepodobne premiestňuje s pomocou netopierov."

RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.: „Práve počas tej kopulácie."

Anton Adamčík: „Na to, aby mu z chrbta nespadla, používa až 8 rôznych úchytov. Možno práve preto vyzerá tak bizarne."

RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.: „Samček so samičkou sa spájajú takzvaným genitálnym hákom."

Anton Adamčík: „Slovenských vedcov ešte čaká k objavenému samčekovi nájsť aj samičku a preskúmať ju."

RNDr. Ľubomír Vidlička, CSc.: „Samičku teda zatiaľ nepoznáme a konkrétne na toto by sme potrebovali, aby sa v tej istej jaskyni zopakoval výskum."

Anton Adamčík: „Anton Adamčík, televízia JOJ."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
biologické vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač