Transporty pripomína nová poštová známka

27. 03. 2017

Sedemdesiate piate výročie prvého transportu Židov zo Slovenska si pripomenula aj Slovenská pošta a pri tejto príležitosti vydala poštovú známku. Na návrhoch sa podieľali študenti bratislavskej umeleckej školy. Pošta zároveň sprístupnila výstavu o tragických udalostiach. Poštová známka má hodnotu osemdesiatpäť centov.

(25. 03. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 13/25; Daniela Matejovičová / Ľubomír Bajaník)

logo Televíznej stanice STV 1Ľubomír Bajaník, moderátor: „Sedemdesiate piate výročie prvého transportu Židov zo Slovenska si pripomenula aj Slovenská pošta. Pri tejto príležitosti vydala poštovú známku. Na návrhoch sa podieľali študenti bratislavskej umeleckej školy. Pošta zároveň sprístupnila výstavu o tragických udalostiach. Poštová známka má hodnotu osemdesiatpäť centov."

Daniela Matejovičová, redaktorka: „Detail prúžkovanej uniformy so žltou Dávidovou hviezdou a dátumom, ktorý odkazuje na odjazd prvého transportu, ktorým sa vojnová Slovenská republika zbavovala svojich židovských občanov. To je základný motív novej poštovej známky, ktorú vydala Slovenská pošta."

Karin Uváčková, autorka víťazného návrhu: „Hľadala som si, aký motív by som mohla použiť. Rozhodovala som sa medzi viacerými, rozhodovala som sa medzi nejakými rukami alebo touto košeľou, čo som nakoniec použila. Prišlo mi to také, že nedá sa veľmi povoliť uzda kreativity pri tejto téme, aby sa neurazili ľudia."

Daniela Matejovičová: „Iniciátormi takejto témy boli Historický ústav Slovenskej akadémie vied a popradský klub filatelistov. Návrh na známku pripravili viacerí študenti Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave."

Monika Vrzgulová, riaditeľka dokumentačného strediska holokaustu: „Generácia, ktorá žije v mieri, v živote nestrádala, nepozná hlad, nepozná nič z toho, čo zakúsili nielen tie mladé ženy v tom prvom transporte, ale všetci prenasledovaní počas vojnového Slovenského štátu."

Peter Plavčan, minister školstva, vedy a výskumu (nom. SNS): „Je to dnes veľmi silná téma, o ktorú sa musíme starať, venovať sa jej a mladým ľuďom vysvetľovať, že jednoducho môže sa stať aj takáto skutočnosť, ak nebudeme bojovať proti prejavom extrémizmu v našej spoločnosti."

Daniela Matejovičová: „V Poštovom múzeu v Banskej Bystrici možno v súčasnosti vidieť aj výstavu Pocta obetiam holokaustu. Vystavujú na nej aj ostatné návrhy známok, z ktorých pošta vybrala víťazný námet. Vidieť ich tam možno do šestnásteho novembra."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia, Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač