Unikátna technológia z Prešova oslovila špičkové svetové pracoviská

21. 03. 2017

patent FHPV PU pokračuje
Minulý rok bol vedcom z Prešovskej univerzity priznaný patent za vypracovanie unikátnej technológie izolácie prírodných látok z plodov liečivých rastlín. Technológia, ktorá môže nájsť svoje uplatnenie v medicíne, oslovila viaceré zahraničné pracoviská, medzi nimi aj Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).Úspešne pokračovanie práce na významnom patente

Výrazný krok vpred zaznamenali pracovníci z Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV), ktorí dokázali vytvoriť originálny spôsob izolácie antokyánov z plodov liečivých rastlín pomocou vymrazovacieho sušenia. Antoykány sú látky, ktoré pôsobia ako priamy antioxidant a dokážu v jestvujúcich nádoroch obmedziť rast a tvorbu metastáz. Je zaujímavé, že táto látka sa dá využívať napríklad aj na výrobu fotovoltaických článkov.

Unikátna technológia bola prešovskými vedcami predstavená na 16. Medzinárodnompatent FHPV PU pokračuje kongrese etnofarmakológie v čínskom Yuline pričom vzbudila zaslúženú pozornosť a zožala veľký úspech. O vedeckú spoluprácu prejavili záujem zástupcovia Klinických laboratórií farmakognózie na Univerzite štátu Illinois v Chicagu, USA. Konkrétne ide o prof. Gail Mahady, ktorá je riaditeľkou uvedeného výskumného centra priamo spolupracujúceho so Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) s expertízami využitia prírodných látok z tradičnej medicíny. Sama o spoločnom výskume hovorí: „Je zázrakom pracovať s antokyánmi izolovanými v absolútnej čistote a unikátnym spôsobom zastabilizovanej forme“.
Vzhľadom na to, že dôležitým aspektom izolácie prírodných látok je hľadanie druhov rastlín s najvyšším obsahom antokyánov, ponuka výskumu v tejto oblasti prišla aj z Univerzity Santo Tomás v Osorne, Chile. „Pozornosť sa upriamila na bobule stromu maquia, ktorý rastie v teplom prostredí tropických pralesov v južnej časti Chile. Pričom plody danej rastliny obsahujú 13krát väčšie množstvo antokyánov, ako naše čučoriedky,“ bližšie vysvetľuje vedúci tímu pracovníkov z Katedry ekológie doc. Ivan Šalamon. Zároveň dodáva, že v oblasti získavania ďalších informácií o charakteristikách antokyánov prebieha spolupráca aj s Odeskou národnou univerzitou I. I. Mečnikova na Ukrajine.

Účinnosť technológie testujú na potkanoch

patent FHPV PU pokračujeV súčasnosti sa lyofilizáty bazy čiernej vyrobené technológiou vymrazovacieho sušenia testujú na L6 potkaních kmeňových bunkách kostrového svalstva (myoblastoch). „Myoblast je kmeňová bunka, ktorej spojením vzniká svalové vlákno.  Keďže schopnosť regenerácie kostrového svalstva je u človeka nízka a vekom sa znižuje, môže to byť užitočné pri liečení svalových ochorení,“ popisuje doc. Šalamon. Predbežné výsledky dokazujú, že rast myoblastov sa zvyšuje až o 300 % v porovnaní s kontrolovanými súbormi. „Aktuálne sa zameriavame na bližšiu špecifikáciu látok, ktoré sú za takýto veľmi pozitívny výsledok zodpovedné. Ak sa potvrdí, že substancie antokyánov znižujú  bunkovú smrť, prejde sa k výskumu signálnych dráh a ich pozitívneho vplyvu“. Vedúci tímu taktiež prezradil, že ho oslovili viacerí ľudia s nádorovým ochorením, ktorí sa vzhľadom na finančnú náročnosť procesu, dokonca podujali zohnať sponzorov na jeho klinické testovanie.

FHPV sa nachádza na prvej priečke rebríčka najlepších filozofických fakúlt slovenských vysokých škôl, ktorý zostavuje Akademická rankingová agentúra (ARRA) na základe hodnotenia údajov o kvalite vzdelávania a výskumu. Na FHPV v rámci štyroch katedier a jedného ústavu v súčasnosti študuje súhrnne 1037 študentov.

 Informácie nám poskytol Mgr. Tomáš Burger, PhD., tajomnik FHPV.

Uverejnila: MI

O projekte sme podrobnejšie informovali na portáli Veda na dosah

Kľúčové slová:
biotechnológie v zdravotníctve, technológie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Lekárske vedy

Tlač