V Košiciach vymýšľajú aj robota pre nemocnicu

21. 03. 2017

Štvrtý ročník podujatia TUKE Research Day priniesol do Univerzitnej knižnice Technickej univerzity v Košiciach hotové vedecké projekty jednotlivých fakúlt  – od robotov, cez kybernetické veci, nové trendy v stavebníctve, termovizuálnu techniku, virtuálnu realitu. Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE má každoročne zhruba dvadsať absolventov. 

Televízna stanica STV 1_logo(20. 3. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 18/23; Ivana Fedorová, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Veda môže byť zábavná aj inšpirujúca. Dokázať to chceli v knižnici Technickej univerzity v Košiciach. Prezentovali nielen odborné publikácie, ale najmä vedecké projekty – automobily, roboty, aj virtuálnu realitu."

Ivana Fedorová, redaktorka: „Aj toto je ukážka práce študentov Technickej univerzity v Košiciach. Štvrtý ročník podujatia TUKE Research Day do univerzitnej knižnice priniesol hotové vedecké projekty jednotlivých fakúlt."

Ondrej Látka, riaditeľ Univerzitnej knižnice TUKE: „Od robotov, cez kybernetické veci, nové trendy v stavebníctve, termovizuálnu techniku, virtuálnu realitu."

Peter Pastornický, doktorand, Katedra počítačov a informatiky FEI TUKE: „Vyvolaním menu takýmto gestom si kdekoľvek pred vašim pohľadom viete otvoriť okno a to je akože klasické Windows okno, ktoré zobrazuje položky menu. No sú to virtuálne objekty, ktoré sú vsadené do reálneho prostredia, čiže môže to byť akýkoľvek objekt."

Ondrej Látka: „Chceme aj tým stredným školám ukázať, že veda nie je len nejaká nezaujímavá vec, keď hodiny a hodiny sedím za počítačom a možno niečo študujem, ale je to práve niečo také, čo priláka tých ľudí, je to zaujímavé, kreatívne."

Martin Lešo, Katedra elektrotechniky a mechatroniky FEI TUKE: „To je nejaká základná aplikácia. Robotické ramená sledujú modrú loptičku, takže je tu nejaké vlastne trikovanie objektu. Tento systém sa dá nastaviť, aby to snímalo hocičo. Keby som niečo potreboval nájsť, viem si dať nejakú kameru na dron, aby my niečo špeciálne vyhľadávalo a povedalo, že kde to je."

Ivana Fedorová: „Martina Leša roboty zaujímali už na strednej škole. Dnes je doktorandom na Katedre elektrotechniky a mechatroniky. Popri konzultáciách so študentmi pracuje aj na vývoji bielej techniky. Takéhoto pavúka dokážu naprogramovať už bakalári."

Martin Lešo: „Aby sa študent vlastne naučil nejaké základy programovania, kinematiky. Najskôr treba poskladať, pozháňať si diely a potom to začať programovať a to programovanie je asi najväčšia dĺžka práce."

Ivana Fedorová: „Katedra elektrotechniky a mechatroniky má každoročne zhruba dvadsať absolventov. Roboty, ktoré študenti zostavia, pritom neslúžia len na zábavu. Študenti sa napríklad zapojili do súťaže, v rámci ktorej vyvíjajú servisného robota pre nemocnicu. Mohol by pomôcť pri roznášaní jedál či liekov. Ak v súťaži uspejú, v nemocnici Košice - Šaca by sa mohol objaviť už v júli tohto roka."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, elektrotechnika

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač