V Žiline chcú postaviť planetárium

22. 03. 2017

V Žiline chcú postaviť nové multifunkčné planetárium. Nemá slúžiť len na pozorovanie hviezd, prilákať má študentov aj turistov na interaktívnu popularizáciu vedy.

logo Rádio Regina(21. 03. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 9/14; Marína Debnárová /Ctibor Michalka)

Ctibor Michalka, moderátor: „V Žiline chcú postaviť nové multifunkčné planetárium. Nemá slúžiť len na pozorovanie hviezd, prilákať má študentov aj turistov na interaktívnu popularizáciu vedy. Medzi mladými totiž klesá záujem o prírodovedné a technické odbory. Susedné Česko má s podobnými projektmi dobré skúsenosti."

Marína Debnárová, redaktorka: „Žilinská univerzita sa spojila so samosprávnym krajom v spoločnom projekte moderného planetária. Pozemok pre výstavbu majú vytýčený, teraz pripravujú územný plán. Proces môže trvať aj dva roky. Prorektor Žilinskej univerzity pre informačné systémy Jozef Jandačka hovorí, čo všetko plánujú v budove zriadiť."

Jozef Jandačka, prorektor Žilinskej univerzity pre informačné systémy: „Pozorovateľňa, nejaké úžitkové priestory vo forme kongresovej sály. By tam malo byť miesto pre propagáciu vedy a techniky pre mladých ľudí. Určité priestory budú určené aj pre výskum v oblasti pozorovania a digitalizácie."

Marína Debnárová: „Planetárium chce prilákať nielen žiakov, ale aj širokú verejnosť. Žilinský župan Juraj Blanár."

Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja: „Je svojím spôsobom jedinečné na popularizáciu vedy, kde budú tie najmodernejšie technológie, 3D premietania rôznych technológií, bude to umožňovať popularizovať tieto technické vedy, o ktoré je stále nízky záujem."

Marína Debnárová: „V Brne navštívi planetárium stošesťdesiatdvatisíc ľudí ročne. V Prahe je to viac ako stotridsaťtisíc návštevníkov. Zástupca riaditeľa pražského planetária Jan Šifner zdôrazňuje, že kedysi bolo v Československu astronomické vzdelávanie na veľmi vysokej úrovni. Teraz to klesá, aj preto je podľa neho dôležité, v akej forme mladý človek informáciu dostane."

Jan Šifner, zástupca riaditeľa pražského planetária: „To naozajstné funkčné planetárium musí návštevníkov motivovať k túžbe po poznaní a objavovaní. Nie im iba ponúkať projekcie síce pekne animované, ale s úplne minimálnou informačnou hodnotou."

Marína Debnárová: „Na nové žilinské planetárium v hodnote štyri milióny eur bude Žilinská univerzita spolu so samosprávnym krajom žiadať prostriedky z Európskej únie."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač