Vedci skúmajú novoobjaveného švába

14. 03. 2017

Na Slovensku žije desať druhov švábov. Ten, ktorého v súčasnosti skúmajú naši vedci, žije v jaskyni vo Vietname. Náhodou ho tam objavil francúzsky vedec a poslal ho na Slovensko, kde ho vedci dokázali identifikovať. Je úplne nevšedný nielen v rámci švábov, ale aj celého hmyzu.

Televízna stanica Markíza_logo(13. 3. 2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 28/30; Dávid Vido, Patrik Švajda, Zlatica Švajdová Puškárová)

Patrik Švajda, moderátor: „Ak ich objavíte doma, je to katastrofa. Nezničí ich vraj ani atómový výbuch. Šváby desia ľudí od nepamäti."

Zlatica Švajdová Puškárová, moderátorka: „Našli vedci objavili takého, ktorého sa nepodarilo ešte ani identifikovať a hovoria, že je to zrejme jedno z najbizarnejších stvorení na planéte."

Dávid Vido, redaktor: „Toto je jediný exemplár, ktorý vedci zatiaľ majú. Je priesvitný a zároveň jeden z najmenších švábov, aké poznáme. Jeho telo má približne tri milimetre a s tykadlami a končatinami môže merať centimeter."

Ľubomír Vidlička, entomológ SAV: „Je úplne nevšedný nielen v rámci švábov, ale by sa dalo povedať, v rámci celého hmyzu má určité teda tvary, ktoré sa nevyskytujú nikde inde."

Dávid Vido: „Na Slovensku žije desať druhov švábov, tri z nich môžeme nájsť aj v našich obydliach. No a ten, ktorý objavili naši vedci, žije iba v jedinej jaskyni. A tá je vo Vietname. Úplne náhodou ho tam objavil francúzsky vedec a keďže nevedel, čo s ním, poslal ho na Slovensko, kde sme ho dokázali identifikovať."

Ľubomír Vidlička: „Už len to samé o sebe, že žije v jaskyniach je výnimočné, keďže k životu v jaskyniach sa neprispôsobilo nejako veľmi veľa živočíchov."

Dávid Vido: „Pre vedcov je ale zaujímavý hlavne tým, ako sa rozmnožuje."

Ľubomír Vidlička: „Meno sme mu dali rodové teda helmablatta a to helma, to vlastne predstavuje tá žľaza, ktorá je takým helmovitým útvarom, podľa názvu to pripomína, do ktorej samička vkladá svoju hlavu."

Dávid Vido: „Veľkou záhadou je aj to, ako sa šváb dostal do jaskyne. Zrejme ho tam priniesol netopier a hmyz sa potom prispôsobil novému prostrediu."

Ľubomír Vidlička: „A tak sme vyslovili jednu z možností, že by sa mohli prenášať na netopieroch, ktoré zhodou okolností obývajú tiež tieto isté jaskynné systémy. Aj tento náš druh bol chytený na guáne netopierov."

Dávid Vido: „Zatiaľ sú iba na začiatku bádania, do Vietnamu sa vedci plánujú vrátiť. Na potvrdenie výnimočnosti ešte potrebujú okrem samčeka aj samičku."

Ľubomír Vidlička: „By sme si potvrdili tú svoju hypotézu, že teda či to tak naozaj bolo, že či to párenie prebieha naozaj týmto spôsobom."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Slovensko: Naši vedci objavili sci fi švába!

Tlač