Vedecká cukráreň: Objavy nových chemických prvkov

06. 03. 2017

Hosťom marcovej vedeckej cukrárne 28. 3. 2017 o 9.00 hod. bude Mgr. Martin Venhart, PhD., vedúci Oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Prednášať bude na tému Mendelejevova periodická tabuľka v roku 2016 – objavy nových chemických prvkov. 

banner k marcovej cukrárni

V prírode sa nachádza na 90 chemických prvkov, z ktorých mnohé ľudstvo pozná a využíva už od praveku. V 20. a 21. storočí, s použitím metód jadrovej fyziky, vedci realizovali syntézu nových chemických prvkov. Postupne to boli jadrové reaktory, skúšky termojadrových zbraní a nakoniec experimenty na urýchľovačoch ťažkých iónov. Vďaka nim bola v roku 2016 definitívne uzavretá siedma perióda Mendelejevovej tabuľky, ktorá tak obsahuje 118 prvkov. V prednáške si vysvetlíme metódy, ktoré viedli k objavom chemických prvkov. Martin Venhart vám prezradí aj zopár zaujímavostí a kuriozít, ktoré nie sú uvedené v nijakej odbornej literatúre. Objavitelia týchto prvkov sú totiž veľmi výnimoční ľudia a práca s nimi je vždy veľmi zaujímavá. 

Mgr. Martin Venhart, PhD. Mgr. Martin Venhart, PhD., je vedúci oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV. Venuje sa experimentálnej jadrovej fyzike, štúdiu deformácie atómových jadier a štruktúre hmoty tvoriacej atómové jadro. Je koordinátor experimentu IS521 v CERN‑e, experimentov S17 a JR115 na Univerzite v Jyväskylä vo Fínsku a PR235 v iThemba Labs v Kapskom Meste. Súčasne vedie vývoj unikátneho spektrometra TATRA, ktorý skupina vedcov z Fyzikálneho ústavu SAV využíva na svoje experimenty na zariadení ISOLDE v CERN‑e.

Bratislavská vedecká cukráreň je  pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky na pôde CVTI SR. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti CVTI SR na 2. poschodí.

Zdroje:
NCP VaT
Rozhovor s autorom a reportáž podujatia budú uverejnené na portáli Veda na dosah

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
chemické vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač