Vo Svite dokončujú prezliekaciu fľašu

02. 03. 2017

Len na Slovensku skončí ročne v komunálnom odpade až 150 tisíc ton plastov. Slováci ale majú v rukách vynález, ktorému hovoria prezliekacia fľaša. Konštruktéri dokončujú vo Svite stroj, ktorý má priemyselne tento patent vyrábať. Základom všetkého je paradoxne plastový výrobok.

 logo Televíznej stanice STV 2(28. 02. 2017; Televízna stanica STV 2; Správy RTVS z regiónov; 17:32; por. 4/8; Dominika Kusá; Ivana Ratkovská/Martina Kvačkajová)

Martina Kvačkajová, moderátorka RTVS: „Na Slovensku skončí ročne v komunálnom odpade až 150 tisíc ton plastov. Našinci ale majú v rukách vynález, ktorému hovoria prezliekacia fľaša. Konštruktéri dokončujú vo Svite stroj, ktorý má priemyselne tento patent vyrábať. Základom všetkého je paradoxne plastový výrobok."

Ivana Ratkovská, redaktorka RTVS: „Polyetylén, polypropylén, polystyrén, polyvinylchlorid, polyetyléntereftalát, kupujeme v nich mäso, syry, minerálku, berieme ich do ruky v sprche, keď si dávkujeme lieky i vtedy, keď si to vôbec neuvedomujeme. Štvorčlenná slovenská domácnosť vyhodí za rok 100 kilogramov plastových obalov."

Branislav Moňok, OZ Priatelia Zeme: „Z toho dokážeme vytriediť a zrecyklovať necelú jednu štvrtinu, to znamená všetko ostatné končí nevyužité na skládkach odpadov alebo v spaľovniach odpadu."

Ivana Ratkovská: „Inžinier a vynálezca Michal Michalko vymyslel patent na vratnú platovú fľašu. V chemičke vo Svite zostrojili prototyp zariadenia. Vyzlečie fóliu zo starého obalu, vyperie ju ako v práčke, opäť obal oblečú a je ako nový."

Milan Michalko, vynálezca a autor patentu na vratnú platovú fľašu: „Dá sa povedať, že tá fľaška je prezliekacia, nazvem to tak ľudovo."

Miroslav Syn, šéfkonštruktér prototypu stroja: „Ja si myslím, že je to smer vlastne, že keď si to prostredie životné nejakým spôsobom chceme chrániť."

Ivana Ratkovská: „Záujem o vynález Slovákov majú Nemci, arabské i ostrovné štáty. Korpus sa dá použiť opakovane bez obmedzenia. Biologicky rozložiteľná fólia, ktorá sa vymieňa, neskončí na skládke, ale ako biomasa v komposte alebo ako surovina na novú fľašu."

Milan Michalko: „Tento môj vynález vlastne rieši tento odpad tým, že po použití akéhokoľvek môjho obalu nevzniká žiaden plastový odpad."

Branislav Moňok: „Na prvé počutie to znie celkom dobre. Akýkoľvek jednorazový plastový výrobok, ktorý sa stane opakovane použiteľným, tak vlastne znižuje množstvo odpadu, ktoré končí teda na skládkach, alebo je nejakým spôsobom recyklovaný."

Ivana Ratkovská: „V svetových oceánoch je objem pastového odpadu porovnateľný s planktónom, ktorý je prirodzenou potravou veľrýb. Vynález Slovákov by mohol pomôcť znížiť objem plastového odpadu, ktorý každodenne produkujeme. Dominika Kusá a Ivana Ratkovská, RTVS."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
chemické vedy, inovácie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač