Začína sa súťaž o Európske hlavné mesto inovácií

07. 03. 2017

Inovácie majú kľúčový význam pre hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov a sú neoddeliteľnou súčasťou poster iCapitalstratégie Európa 2020. Európska únia si stanovila za cieľ, že sa stane „inovačnou Úniou“. Hľadá Európske hlavné mesto inovácií 2017.

EÚ prostredníctvom svojho výskumu, inovácií a regionálnych politík podporuje inteligentný a udržateľný rozvoj miest. Program EÚ pre výskum a inovácie, Horizont 2020, bude prebiehať od roku 2014 do roku 2020. Viac ako v minulosti sa sústredí na financovanie celého „inovačného reťazca“, od vedeckých prevratov až po rozvoj zameraný na trh. V budúcnosti sa aj z fondov EÚ pre regionálny rozvoj venuje viac finančných prostriedkov na výskum a inovácie, napríklad na vybudovanie výskumnej infraštruktúry.

Tretie pokračovanie súťaže o Európske hlavné mesto inovácií („iCapital“) začína už v marci 2017.V tejto súťaži Európska komisia udelí ocenenie tomu mestu, ktoré je ochotné experimentovať a zavádzať najinovatívnejšie metódy z občianskych iniciatív pre riešenie príslušných spoločenských výziev. Naposledy dňa 8. apríla 2016, Európska komisia udelila titul Európske hlavné mesto inovácií ("iCapital") v roku 2016 Amsterdamu, pre jeho celostné vízie inovácií v súvislosti so štyrmi oblasťami  mestského života: správou, hospodárením, sociálnym začlenením a kvalitou života.Turín a Paríž boli vybraní ako finalisti, vyhrali druhé a tretie miesto.

Tohtoročnej súťaže sa môže zúčastniť ktorékoľvek mesto z členských štátov EÚ alebo  pridružených krajín výskumného a inovačného programu EÚ – Horizontu 2020.
Cena je určená mestám s viac ako 100 000 obyvateľmi. V krajinách, v ktorých sa nenachádza mesto s viac než 100 000 obyvateľmi, sa môže do súťaže prihlásiť mesto s najväčším počtom obyvateľov.

Tento rok výherca dostane 1 000 000 € na svoje inovačné aktivity. Druhé a tretie ocenené mesto dostane 100 000 €.
Súťaž má povzbudiť mestá k zvýšeniu svojho inovačného úsilia. Mestá sú totiž hnacou silou európskej ekonomiky. Väčšina Európanov žije v mestských oblastiach, ktoré sú hlavnými tvorcami HDP Európskej únie.  

Prihlásené mestá bude posudzovať nezávislá porota zložená z externých hodnotiteľov, hodnotiť sa budú ich inovatívne riešenie príslušnej spoločenskej výzvy, ktoré uvedú vo svojej žiadosti.
 
Prihlásiť sa môžete do 21. júna 2017, 17.00 hod. (bruselského času).
 
Mestá, ktoré majú záujem o túto cenu, by mali navštíviť webovú stránku venovanú cene iCapital, kde nájdu informácie o pravidlách a podmienkach súťaže. Otázky týkajúce sa prihlášky sa môžu zasielať aj na adresu: rtd-i-capital@ec.europa.eu.

Zdroje:

Národný koordinátor Horizont 2020

Inovation Union

Poster  PDF icon 8.1 MB

Spracovala: M. Izakovičová

Kľúčové slová:
inovácie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Iné

Tlač