Absolútnym víťazom súťaze Medik roka 2017 sa stal Filip Olekšák z JLF UK

10. 04. 2017

Sieť nemocníc Svet zdravia spoločne s partnermi vyhlásila v januári 2017 odbornú súťaž pre študentov 5. a 6. ročníkov všetkých lekárskych fakúlt. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo si v nej mohli zmerať svoje teoretické i praktické poznatky a skúsenosti. Víťazom súťaže sa stal 24-ročný Filip Olekšák z Jesseniovej lekárskej fakulty UK.

Filip Olekšák víťaz súťaže 2017

V dňoch 7. až 9. apríla 2017 sa v nemocnici v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo finálové sústredenie, na ktorom 20 najlepších súťažiacich absolvovalo kombináciu odborných workshopov a súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. V rámci praktických medicínskych workshopov si finalisti vyskúšali základy laparoskopie, kardiopulmonálnu resuscitáciu, triáž na urgentnom príjme a intraoseálny prístup. Z nemedicínskych oblastí sa budúci lekári zoznámili s ekonomickým riadením nemocnice, fungovaním zdravotného poistenia a s princípmi komunikácie s pacientom. Všetci finalisti získali od Sveta zdravia ponuku garantovaného pracovného miesta v nemocnici a na oddelení podľa vlastného výberu.

Absolútnym víťazom súťaže sa stal Filip Olekšák, medik Jesseniovej lekárskej fakulty UK. „Z prvého miesta som neuveriteľne prekvapený a súčasne šťastný. Najťažšia bola pre mňa resuscitácia a najviac ma bavila simulácia laparoskopickej operácie. O chvíľu ma čakajú štátnice a po nich by som sa rád venoval pediatrii v jednej zo slovenských nemocníc. Zahraničie som si už vyskúšal, ale doma je doma,“ uviedol Medik roka 2017 Filip Olekšák. Získal hlavnú finančnú výhru v hodnote 3 000 €. Na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Horváthová, študentka 6. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK, tretie miesto obsadil Ján Sýkora, študent 5. ročníka Jesseniovej lekárskej fakulty UK.

súťaž Medik roka 2017, laparoskopia

Zaujímavé fakty o súťaži:

  •   do súťaže sa celkovo prihlásilo 133 medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo;
  •   semifinálový online kvíz vyplnilo 123 z nich;
  •   z najlepších 20 finalistov bolo 7 z Lekárskej fakulty UK v Bratislave, 7 z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine,  5 z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a 1 z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne;
  •  10 mužov a 10 žien; 12 študentov 6. ročníka a 8 študentov 5. ročníka.   

Finálové medicínske workshopy:
- základy laparoskopie (finalisti si prakticky vyskúšali mini-invazívne operačné metódy. Ich cieľom bolo v simulovanej brušnej dutine nájsť presnú štruktúru a cielene uskutočniť sekčný výkon);
- kardiopulmonálna resuscitácia (úlohou finalistov bolo zachrániť život: presne cieleným Heimlichovým manévrom odstrániť prekážku v dýchacích cestách a následne simulovať prácu záchranára v teréne s využitím defibrilátora a vitálnych liekov);
- intraoseálny prístup (finalisti sa učili zaviesť katéter pre prívod tekutín a liekov priamo do kostnej drene);
- triáž na urgentnom príjme novej generácie (finalisti sa zoznámili s organizáciou práce na urgentnom príjme, triážovali/triedili pacientov podľa závažnosti stavu; ich úlohou bolo tiež správne zhodnotiť EKG a rozhodnúť o ďalšom diagnostickom a liečebnom postupe v prvých minútach).

Viac informácií o  súťaži: Medik roka

Zdroj a fotozdroj:

 Medik roka

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
súťaže

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač