Ako vrátiť do života ľudí po liečbe rakoviny

18. 04. 2017

Slovenskí vedci pripravujú výskum v Kúpeľoch Bojnice, v ktorom budú skúmať stav onkologických pacientov po liečení. Výskum má vedcom prezradiť, ako pacientom pomôcť zlepšiť život po liečbe. Počas piatich rokov majú výskumom prejsť tisíce pacientov, ktorí budú dlhodobo sledovaní.

Televízna stanica STV 1_logo(15. 4. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 14/22; Miriam Dobrotová, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Jedinečný výskum v oblasti onkológie pripravujú slovenskí vedci v bojnických kúpeľoch. Onkológovia, biochemici, matematici, psychológovia a mnohí ďalší budú skúmať stav odliečených pacientov. Cieľom je pripraviť komplexný program rehabilitácie. Zaručiť by mal predĺženie a skvalitnenie života."

Miriam Dobrotová, redaktorka: „Margita Klobušická pracuje v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied štyridsaťpäť rokov. Keď jej samotnej diagnostikovali rakovinu, bol to pre ňu šok, ú;spešne absolvovala liečbu. Dnes je riaditeľkou nadácie Výskum rakoviny."

Margita Klobušická, nadácia Výskum rakoviny: „Ja vždy keď idem na kontrolu, raz do roka už chodíme takíto pacienti na kontroly, ale vždy máme taký určitý skrytý strach, že čo sa stane."

Miriam Dobrotová: „Na Slovensku sa v oblasti onkológie zameriavame na výskum a liečbu rakoviny, no stále je zanedbávaná rehabilitácia, ktorá je rovnako dôležitá ako samotná liečba."

Margita Klobušická: „Môže predĺžiť život toho človeka. Nie dva, tri roky, ale predpokladáme, že vlastne sa ten človek môže dožiť staroby, ak sa bude takýmto spôsobom o seba starať."

Miriam Dobrotová: „Práve pripravovaný výskum onkologických pacientov v bojnických kúpeľoch má vedcom prezradiť, ako im pomôcť zlepšiť život po liečbe. Výskumom majú prejsť počas piatich rokov tisíce pacientov, ktorí budú dlhodobo sledovaní."

Mária Slezáková, hlavná lekárka, Kúpele Bojnice: „Budú pripravené nejaké parametre, ktoré sa budú merať na začiatku výskumu. Potom prejdú tou škálou balneorehabilitačnou, ktorá ich naučí novému spôsobu života. A potom sa znovu tieto parametre budú merať."

Miriam Dobrotová: „Pacienti dostanú pokyny, ktorými sa budú riadiť aj po odchode z kúpeľov. Budú monitorovaní špeciálnym prístrojom podobným hodinkám."

Ján Sedlák, Ústav experimentálnej onkológie SAV: „Keď nazbierame dostatok dát, tak vlastne by sme mali vedieť povedať, že u pacientov, ktorí vlastne sú odliečení a snažíme sa, aby buď nikdy nedostali nádor, alebo keď už ho majú dostať, aby ho dostali čím neskôr a aby bol taký, aby bol znovu liečiteľný."

Miriam Dobrotová: „Na výskume sa budú podieľať desiatky vedcov z oblasti fyziky, matematiky, mikrobiológie, psychológie, onkológie, biochémie a ďalších špecializácií. Pôjde tak o ojedinelý príklad transdisciplinárneho výskumu u nás."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
klinické lekárske vedy, zdravotné vedy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač