Bratislava: Štatistický raj na zemi

06. 04. 2017

Zo štatistiky Eurostatu vyplýva, že piatym najbohatším regiónom Európy je Bratislava. Podľa nej sme predbehli aj Viedeň či Paríž. Lenže to, čo prezentujú čísla, môže byť na míle vzdialené od nášho reálneho bohatstva.

logo Televíznej stanice JOJ(04. 04. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 13/16; Richard Juriš/Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Ktovie ako sa to stalo, ale piatym najbohatším regiónom Európy je Bratislava. Vyplýva to zo štatistiky Eurostatu, podľa ktorej sme predbehli aj Viedeň či Paríž. Lenže to, čo prezentujú čísla, môže byť na míle vzdialené od nášho reálneho bohatstva.

Richard Juriš, redaktor: „Kam sa hrabe Viedeň, Budapešť, Praha, Rím, Paríž či Berlín. Piatym najbohatším krajom v Európe je Bratislava. Realita či ilúzia?"

(začiatok ankety)
Bratislavčania
Opýtaná: „Ja nemám až taký pocit. Mne sa až tak dobre zatiaľ nežije."
Opýtaný: „Nemám taký vôbec."(koniec ankety)

Vladimír Baláž, ekonóm SAV: „Možno polovica obyvateľov Bratislavy býva v Petržalke v panelákových bytoch, tak tá štatistická ilúzia, že Bratislava je piaty najbohatší región v Európe, sa úplne rozplynie."

Richard Juriš: „Dáva za pravdu ľuďom aj ekonóm. Čísla ale neklamú. Pred Bratislavou skončilo 5  ekonomicky silných územných celkov. S veľkým náskokom vedie vnútorný Londýn – Západ. Dosiahol 580 % hrubého domáceho produktu únie na obyvateľa. Potom nasleduje s odstupom Luxemburg, Hamburg, Brusel a, ... Bratislava."

(tabuľka)

Región – NUTS2                                     HDP na obyvateľa

1. Inner London – West (Veľká Británia)                580 %
2. Luxemburg (Luxembursko)                              264 %
3. Hamburg (Nemecko)                                       206 %
4. Bruxelles – Cap. / Brussel Hfdst. (Belgicko)        205 %
5. Bratislavský kraj (Slovensko)                            188 %

Jana Cappello, hovorkyňa Zastúpenia EK na Slovensku: „Medzi 276 regiónmi Európskej únie."

Richard Juriš: „Hneď za naším hlavným mestom skončila Praha a nemecké Horné Bavorsko. Bohatý dojem vzniká tým, že v Bratislave žije viacej ľudí, ako eviduje štatistika."

Vladimír Baláž: „Vytvorený produkt, ktorý sa aj tak vyvezie, sa potom rozráta na relatívne malý počet obyvateľov."

Richard Juriš: „Okrem toho v Bratislave sídli väčšina firiem, ktoré pôsobia pre celé Slovensko."

Vladimír Baláž: „Domáci hrubý produkt je súčtom ziskov a miezd. A väčšina z tých ziskov, ktoré sa tu vytvoria, prirodzene sa vyváža do zahraničia."

Richard Juriš: „Hlavné mesto divoko uniká aj zvyšku Slovenska."

Jana Cappello: „Západoslovenský kraj 71 %, Stredoslovenský a Východoslovenský ešte oveľa menej."

Richard Juriš: „Regionálne rozdiely sú celkovo veľkým problémom Slovenska, ale nielen jeho."

(tabuľka)

HDP na obyvateľa

Slovensko                       188 %
Západoslovenský kraj         71 %
Stredoslovenský kraj          62 %
Východoslovenský kraj        54 %

Vladimír Baláž: „Je obrovský rozdiel medzi Milánom a povedzme južným Talianskom a tieto rozdiely sú tam viac ako 100 alebo 200 rokov. A zatiaľ sa ich vôbec nepodarilo odstrániť."

Richard Juriš: „Nič zo Slovenska sa na posledných priečkach neumiestnilo. Tam sa ocitli regióny Bulharska, Rumunska, Maďarska, Poľska či Grécka. Richard Juriš, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
štatistika

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač