Ekologická konferencia

26. 04. 2017

Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutočnila žiacka vedecká ekologická konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2017. Pre Rozhlasovú stanicu Slovensko odpovedá Imrich Jakab z Katedry ekológie a environmentalistiky UKF.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko(25. 04. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 3/3; Jana Maťková/Jana Maťková)

Jana Maťková, moderátorka: „Ekostopa v našich životoch, využitie dažďovej vody v domácnosti, zlepšenie životného prostredia v Trnave, kvalita vody ako indikátor stavu životného prostredia. Na prvé počutie to znie, ako témy z nejakej vedeckej konferencie a skutočne nimi sú. Naozaj ide o vedeckú konferenciu, ale výskumníkmi a autormi sú deti, žiaci základných škôl. Na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola dnes žiacka vedecká ekologická konferencia pri príležitosti Dňa Zeme 2017. Na telefónnej linke máme jej organizátora Imricha Jakaba z Katedry ekológie a environmentalistiky. Dobrý večer."

Imrich Jakab, Katedra ekológie a environmentalistiky UKF (telefonát): „Dobrý večer."

Jana Maťková: „Názvy niektorých vedeckých článkov sme počuli už v úvode, ale konferencia zároveň vybrala najlepšie práce a tie si zaslúžia určite, aby sme ich spomenuli. Kto teda vyhral v jednotlivých sekciách?"

Imrich Jakab: „Síce sa malo súťažiť až v ôsmich sekciách, ale nakoľko v súčasnosti je určitý trend a tí žiaci si vyberajú témy, vďaka ktorým sme niektoré sekcie zrušili, lebo o ne nebol záujem. Tak nakoniec sme zostali pri štyroch témach. Prvá téma bola Práce najmladších vedátorov, kde sme potrebovali trošku odselektovať tých najmenších prvostupňových žiačikov, ktorí tiež mali svoje vedecké príspevky. A tu sme boli veľmi prekvapení, lebo väčšina tém sa niesla v takom duchu ekostopy a ... ekologickej stopy obyvateľstva. A vyhrala takáto téma žiakov štvrtého ročníka z Nových Zámkov, kde si porovnávali svoju ekostopu na roky 2009 – 2013 až 2016. A zistili, že sa trošku zhoršuje v niektorých oblastiach. A starší žiaci, tí súťažili potom v troch sekciách. Prvá sekcia niesla názov Odpady a prírodné zdroje, kde o túto sekciu bol najväčší záujem. A tu sme ako víťaza určili skupinku žiakov siedmeho ročníka z Bratislavy, ktorí pripravili naozaj takú odbornú prácu, vypracovaných dvadsaťpäť strán, pekne ju odprezentovali a týkala sa bioodpadu ako aktuálnej témy, ktorá teraz dosť letí kvôli novému zákonu. A opatrení, ktoré prináša. V ďalšej sekcii ochrana zdravia a zdravý životný štýl vyhrali ôsmaci z Nových Zámkov, a oni tiež porovnávali ekostopu obyvateľov, ale podarilo sa im porovnať ekostopu obyvateľov mesta, dedín a dokonca anketu, ktorú pripravili, tak vyplnili aj Američania a porovnali ekostopu svoju a svojho mesta s obyvateľmi z Ameriky. Ešte posledná sekcia – Monitoring životného prostredia, kde vyhrala skupina žiakov z Levíc. Boli to ôsmaci, ktorí popísali aktivity, ktoré vykonávali v národnej prírodnej rezervácii Horšianska dolina."

Jana Maťková: „Práve pri nich by som sa chcela pristaviť. Pri príprave nášho rozhovoru ste nás upozornili práve na túto prácu troch ôsmakov z Levíc, ktorá mala názov Naše aktivity v národnej prírodnej rezervácii Horšianska dolina. Žiaci túto rezerváciu vyčistili, podrobne zmapovali a pripravili prednášky pre svojich spolužiakov. Čím vás nadchla práve táto práca a čím bola iná?"

Imrich Jakab: „Učím u nás na univerzite environmentálnu výchovu a celé to moje snaženie je o tom, aby si budúci učitelia, ktorí budú učiť environmentálnu výchovu na školách, aby učili svojich žiakov o životnom prostredí, ktoré majú v bezprostrednom okolí svojej školy, svojho bydliska, aby si žiaci vytvárali vzťah k tomu bezprostrednému okoliu. Vychádzam z toho, že keď má človek k niečomu vzťah, tak má tendenciu to chrániť a práve títo žiaci presne v tomto duchu vypracovali príspevok. Oni si doslova adoptovali národnú prírodnú rezerváciu, tú pekne zmapovali, komunikovali s odborníkmi. Na základe svojho výskumu pripravili leták, ten leták odovzdali do informačnej agentúry alebo kancelárie, kde je k dispozícii pre turistov. A dotiahli to až do prezentácie pre spolužiakov, do webovej stránky. Čiže poňali to naozaj komplexne od srdca, bolo vidno, ako neskutočne si vážia ten daný kus zeme, aký k nemu majú vzťah. Ako majú naozaj tendenciu chrániť toto miesto a spoznávať ho, odporúčať ho aj ďalej."

Jana Maťková: „Žiaci základných škôl teda u vás dostali možnosť napísať a publikovať svoj prvý vedecký článok, a potom ho prezentovať na konferencii. Aká bola ich úroveň? Koľko práce si s tým deti dali?"

Imrich Jakab: „No, tá úroveň bola rôzna. Úplne bolo vidno, že niektorí na tých témach pracujú dlhodobejšie, že len im vyhovovalo to, že našli túto výzvu, tento náš prvý cirkulár, ktorý sme poslali v januári. A zúčastnili sa, bolo vidno, že dlhodobo pracujú na niektorých témach. A niektorí, bolo vidno, že sa pustili do tej práce v tom januári a na niektorých bolo vidno, že na tom pracovali len posledný mesiac alebo posledné týždne. Ale práce prekvapili. Nakoniec sme všetky práce, ktoré oni poslali, tak po drobných úpravách sme ich aj publikovali, čiže oni majú aj vlastnú prvú vedeckú publikáciu."

Jana Maťková: „Dá sa teda konštatovať po vašej dnešnej alebo vlastne tej mesačnej skúsenosti, niekoľkomesačnej skúsenosti s týmito prácami, že deťom záleží na životnom prostredí čoraz viac, že sú k nemu citlivejšie ako dospelí?"

Imrich Jakab: „Ono ja si myslím, že deti majú prirodzený vzťah k životnému prostrediu a k prírode. Každé malé dieťa, keď je vo veku ešte nejakom škôlkarskom, tak sa strašne veľa pýta, strašne rado objavuje. Každé dieťa chodí rado do zoologickej záhrady, do lesa, do botanickej záhrady a podobne. Len potom sa nejako tento vzťah vytráca. A často za to môžeme práve my dospelí, my učitelia, ktorí im prestávame odpovedať, prestávame prepájať tú našu teóriu s praxou a tento vzťah sa postupne u niektorých detí vytráca. Základná škola je práve taká, že tam ešte ten vzťah ... a naozaj tie deti sú citlivejšie, sú ešte prepojené na prírodu, na to životné prostredie. Ľahko sa s nimi pracuje, sú ešte tvárne tie deti, dajú sa ešte presvedčiť, dajú sa motivovať, dajú sa zaktivizovať, len musia dostať k tomu príležitosť."

Jana Maťková: „Toľko Imrich Jakab z Katedry ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ďakujem pekne."

Imrich Jakab: „Ďakujem."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

 

Kľúčové slová:
konferencie, vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač