Horizont 2020 zvyšuje rozpočet

13. 04. 2017

EÚ pre výskum a inovácie vyčlenila ďalších 200 miliónov eur. Slovensko hľadá možnosti ako podporiť úspešnosť zapojenia slovenských vedcov do programu.

EurActiv.sk_logo(EurActiv.sk; publikované 11. 4. 2017; autor: Lucia Yar)

Európsky parlament minulý týždeň schválil rozšírenie rozpočtu pre program Horizont 2020.

Rozpočet programu, ktorý spája väčšinu existujúcich zdrojov financovania Únie v oblasti výskumu a inovácií navýšili o ďalších 200 miliónov eur. Tie sú súčasťou 6 miliardového balíka prostriedkov, ktorými sa Únia snaží čeliť výzvam súčasnosti, vrátane migračnej krízy, posilňovania bezpečnosti, podpory hospodárskeho rastu a tvorby nových pracovných miest.

O možnostiach rozšírenia rozpočtu programu sa rokovalo ešte počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré je národným koordinátorom programu, sa vtedy rezort zasadil za navýšenie rozpočtu najmä v kapitole Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti. Ide o súčasť programu, ktorá je zameraná na podporu krajín s doposiaľ nižšou účasťou v rámcových programoch.

Horizont 2020 Foto: Európska komisia

Slovensko v úspešnosti tesne nad európskym priemerom

Pokiaľ ide o objem prostriedkov, Slovensko je v rebríčku čerpania grantov Horizont 2020 z krajín EÚ na 22. mieste. Úspech vedcov a inovátorov v programe Horizont 2020 závisí iba od kvality navrhovaných projektov, neexistujú vopred určené sumy pre jednotlivé krajiny, ako v prípade eurofondov. V Horizonte 2020 je podmienkou, aby tímy spolupracovali na medzinárodnej úrovni. O grant totiž môžu žiadať len medzinárodné konzorcium výskumných tímov. Z 1 629 žiadateľov zo Slovenska, ktorí boli súčasťou medzinárodných vedeckých tímov, bolo úspešných 184. Do roku 2016 sa slovenským žiadateľom podarilo spolu získať 43,8 milióna eur. V úspešnosti projektov tak o 0,3 percentuálne body prevyšuje európsky priemer.

Pracovná skupina

„MŠVVaŠ SR v súčasnosti analyzuje možnosti, ako podporiť a motivovať slovenských vedcov pri podávaní úspešných návrhov. Pri realizácii tejto podpory bude potrebná súčinnosť štátnej správy, akademickej obce, ale aj podnikateľov,“ uviedla v súvislosti s plánmi slovenskej vlády na podporu programu H2020 pre EurActiv.sk Ivana Skokanová, hovorkyňa ministerstva. Podľa jej slov zriadil rezort školstva pracovnú skupinu, zloženú z renomovaných odborníkov, úlohou ktorých je na základe strednodobého hodnotenia pripraviť odporúčania vedúce k zvýšeniu účasti v Horizont 2020.

„Keďže v lete 2017 by sa mali začať aj konzultácie k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, táto skupina by mala pripraviť aj stanovisko k návrhu nového programu, ktoré bude základom pre verejné konzultácie,“ dodáva Skokanová.

Energochemica Trading, a. s., je najúspešnejšia spoločnosť so slovenským zastúpením, ktorej už Európska komisia potvrdila grant vo výške 13,44 miliónov eur. Slovenská technická univerzita v Bratislave s 11 úspešnými žiadateľmi a schváleným finančným príspevkom 2,6 miliónov eur je najúspešnejším slovenským vedeckým pracoviskom v programe Horizont 2020.

Zdroj: www.euractiv.sk

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, inovácie, výskum, grant

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač