Inteligentná domácnosť – ZEON Smart Domov

18. 04. 2017

V súčasnosti pojem inteligentná domácnosť sa používa už aj u nás častejšie. Kto by nechcel mať pohodlnú a jednoduchú kontrolu nad svojimi zariadeniami a spotrebičmi priamo zo svojho smartfónu. Jedno z takýchto riešení prináša aj systém ZEON Smart Domov.

logo Televíznej stanice TA 3(16. 04. 2017; Televízna stanica TA 3; Svet technológií; 17.45; por. 5/5; - /Ľubo Straka)

Ľubo Straka, moderátor: „Inteligentná domácnosť. Tak tento pojem sa začína vo väčšej miere skloňovať aj u nás na Slovensku. Veď kto by nechcel mať pohodlnú a jednoduchú kontrolu nad svojimi zariadeniami a spotrebičmi priamo zo svojho smartfónu. Jedno z takýchto riešení prináša aj systém ZEON Smart Domov od spoločnosti ZSE, ktorý používateľom poskytne zaujímavé možnosti využitia pre rôzne situácie. No a navyše môže pomôcť aj znížiť náklady spojené so spotrebou elektrickej energie."

Redaktorka: „Riešenie pre inteligentnú domácnosť ZEON Smart Domov pozostáva z niekoľkých komponentov. Základom je hlavná riadiaca jednotka, do ktorej sa prostredníctvom WiFi siete pripájajú pohybové, dverové a dymové senzory, ale aj Smart zásuvky, alebo predlžovačky spolu so Smart tlačidlom. To sa dá využiť napríklad pri odchode z domácnosti pre vypnutie všetkých zásuviek zopojených do tohto systému. Nastavenie celého systému je pritom jednoduché. Postačí k tomu WiFi sieť a sprievodná mobilná aplikácia, ktorú si používateľ bez problémov stiahne do svojho smartfónu pre operačný systém iOS, alebo Android."

Ivan Puchrík, produktový manažér ZSE Energia: „Pomocou aplikácie si môže nainštalovať, alebo spárovať jednotlivé zariadenia do svojho telefónu. Zvolíte si názov tej WiFi a jej heslo, ktoré si volíte v zásade v aplikácii, a zariadenie sa tým napáruje, ako keby do vášho WiFi routera."

Redaktorka: „Prostredníctvom mobilnej aplikácie si už potom používateľ vie nastaviť svoju domácnosť tak, aby mohol naplno využívať senzory a zariadenia pripojené do systému."

Ivan Puchrík: „Napríklad klesne mi teplota pod 20 stupňov a zapne mi elektrický radiátor, alebo opačný prípad, ak je teplota príliš vysoká, zapne mi ventilátor. Viete si sledovať príchod, alebo odchod vašich detí zo školy domov pomocou dverového senzora, ktorý je nainštalovaný na dverách, prípadne, ak chcete večer si spríjemniť atmosféru, viete si na určitý čas zapnúť, alebo vypnúť osvetlenie."

Redaktorka: „Dverný, alebo okenný senzor zachytí aj prípadný pokus o vlámanie a aplikácia zašle používateľovi varovnú správu. Počas dlhšej neprítomnosti sa tiež dá nastaviť časový režim zapínania a vypínania svetiel zapojených do zásuviek, čo by mohlo odradiť potenciálneho páchateľa. Používateľ sa pritom vie pomocou aplikácie napojiť na riadiacu jednotku aj na diaľku, a tak môže zadať príkaz na vypnutie Smart zásuvky, v ktorej zostal zapojený spotrebič, napríklad žehlička."

Ivan Puchrík: „Ďalším scenárom môže byť zapojenie pohybového senzora, ktorý môže slúžiť na to, ak používať príde domov, nemusí hľadať vypínač od svetiel, ale automaticky pohybový senzor zaznamená pohyb a zasvieti Smart predlžovačku, alebo Smart zásuvku, do ktorej sú zapojené svetlá."

Redaktorka: „Takýchto scenárov môže byť v aplikácii až 12 a je ich možné nastaviť na rôzne časové plány – hodinové, denné, či týždenné. Okrem toho poskytne aplikácia aj prehľad o spotrebe elektrickej energie, čo môže pomôcť práve pri regulácii spotreby."

Ivan Puchrík: „Aj užívateľ si zapojí rôzne zariadenia, alebo rôzne spotrebiče domácnosti do takejto Smart zásuvky, alebo predlžovačky, môže si sledovať jej spotrebu, prípadne si zapnúť nejaký časový plán, kedy sa mu má vypnúť, alebo zapnúť takýto spotrebič. A používateľ si môže nastaviť sledovanie jednotlivých týchto spotrebičov na dennej, týždennej, alebo mesačnej báze."

Redaktorka: „Samozrejme nezabudlo sa ani na bezpečnosť jednotlivých zariadení. Každé z nich je spárované s riadiacou jednotkou, má svoje sériové číslo a s ním sa pripája do vzdialeného cloudového systému. Nestane sa tak situácia, pri ktorej by napríklad sused cez jeho aplikáciu mohol riadiť vaše zariadenie. Ukladanie všetkých informácií do cloudu pritom so sebou prináša aj iné výhody."

Ivan Puchrík: „V prípade nejakej technickej podpory, alebo v prípade nejakého problému vieme na základe súhlasu sa pozrieť na cloud a zistiť, kde je problém."

Redaktorka: „Inteligentná domácnosť sa tak už aj na Slovensku stáva realitou a mohla by osloviť moderne zmýšľajúcich ľudí, ktorí využívajú technológie súčasnosti nielen pre prácu a zábavu, ale hľadajú ďalší spôsob, akým by si dokázali uľahčiť a spríjemniť každodenný život. A práve ZEON Smart Domov by im v tomto smere mal pomôcť."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač