Medzinárodná výstava EXPO 2017

19. 04. 2017

logo výstavyPočas troch mesiacov Kazašské hlavné mesto Astana bude hostiť medzinárodnú výstavu EXPO 2017, na ktorej sa bude prezentovať viac ako 120 krajín z celého sveta a viac ako dve desiatky medzinárodných organizácií v oblasti zelených energií.
Klimatické zmeny volajú po efektívnejších energetických zdrojoch a inováciách. Preto je hlavným cieľom podujatia demonštrácia úspechov v oblasti zelenej energie v rámci celého sveta, ako predpokladu trvalo udržateľného rozvoja, zachovania prírodných zdrojov a udržania priemernej kvality životného prostredia.
Nosnou témou výstavy EXPO 2017 Astana je Energia budúcnosti (Future Energy) s podtémami: „Znižovanie CO2 emisií“ (Reducing CO2 Emssions), „Energeticko-efektívny obraz života“ (Living Energy Efficiency) a „Energia pre všetko“ (Energy for All).
Výstava sa bude konať od 10. júna do 10. septembra 2017 v novovybudovaných priestoroch výstaviska.
Výstava je novou príležitosťou na pozitívne zviditeľnenie Slovenska, v krajine, ktorá sa hraničí s takými dôležitými susedmi, ako Čína a Rusko, a zároveň je členom Euroázijskej ekonomickej únie, čo otvára nové príležitosti pre hospodársku spoluprácu.

ASTANA výstava 2017

Sprievodné podujatia
 
V rámci výstavy EXPO 2017 v Astane sa ako sprievodné podujatie uskutoční aj Svetový kongres inžinierov a vedcov WSEC 2017 – Всемирный конгресс инженеров и ученых WSEC 2017.
Kongres sa bude konať v dňoch 19. – 20. 06. 2017 v Astane a jeho témou je: Energia budúcnosti: inovačné scenáre a metódy ich realizácie.
Uvedené podujatie je zaujímavou platformou k výmene skúseností v sfére spojenej so zameraním EXPO 2017, a tiež k diskusii o tendenciách smerovania súčasnej svetovej energetiky. Súčasne je kongres priestorom na ustanovenie nových vedeckovýskumných vzťahov a partnerstiev.
Podrobnosti o Svetovom kongrese inžinierov a vedcov v Astane, kontakty na organizátorov, on-line registráciu a množstvo zaujímavostí z energetického sektoru Kazachstanu nájdete tu.

sprievodné podujatia


V dňoch 11. – 14. 07. 2017 sa v rámci výstavy EXPO 2017, ktorej motívom je „energia budúcnosti“, bude konať VIII. Medzinárodné fórum o energetike v záujme stabilného rozvoja.
Samotné fórum je súčasťou prvej ministerskej konferencie Zaistenie stabilného rozvoja energetiky. Jedným z hlavných rečníkov na podujatí bude aj podpredseda EK M. Šefčovič.
Fórum je pripravované vládou Kazachstanu v spolupráci regionálnymi komisiami OSN (ECE, ESCAP, ESCWA, ECA, ECLAC....), špecializovanými organizáciami OSN (UNIDO, UNDP...) a ďalšími partnermi (IEA, IRENA, Energy Charter...).
V prípade záujmu o účasť na podujatí, resp. o podrobnejšie informácie o fóre, navštívte: www.energyministerial.kz

Oficiálna stránka EXPO 2017 Astana.

 
 Zdroj:

Ministerstvo hospodárstva SR

Uverejnila: MI
 

Kľúčové slová:
výstavy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač