Najdlhší supravodivý lineárny urýchľovač pre European XFEL v prevádzke

19. 04. 2017

Medzinárodný röntgenový laser European XFEL dosiahol jeden zo svojich najdôležitejších míľnikov. DESY úspešne spúšťa do prevádzky najdlhší supravodivý urýchľovač častíc na svete, ktorý poháňa röntgenový laser European XFEL.

Dosiahnutie prvého laserového röntgenovského žiarenia budeného týmto urýchľovačom je plánované na máj a vedecké využitie by malo začať tento rok na jeseň.

„Európsky XFEL urýchľovač častíc je prvým supravodivým lineárnym urýchľovačom tejto veľkosti na svete. Vďaka uvedeniu tohto zložitého zariadenia do prevádzky, vedci z DESY a Európskeho XFEL korunujú 20-ročné úsilie zamerané na vývoj a vybudovanie tohto veľkého medzinárodného projektu. Prvé experimenty sú na dosah, a ja som veľmi nadšený z objavov ktoré sú pred nami," povedal predseda predstavenstva DESY Helmut Dosch.

Pohľad do 2,1 km dlhého tunela European XFEL

Supravodivý urýchľovač častíc Európskeho XFEL bol postavený v priebehu posledných siedmich rokov medzinárodným konzorciom z výskumných ústavov viacerých krajín pod vedením DESY.

Projekt Európskeho XFEL, ktorý je v súčasnej dobe uvádzaný do prevádzky v Hamburgu, je medzinárodné výskumné zariadenie plné superlatívov: 27 000 röntgenovských zábleskov za sekundu pri intenzite, ktorá je miliardu krát vyššia než u tých najlepších klasických röntgenových zdrojov otvorí úplne nové možnosti pre vedu. Výskumné skupiny z celého sveta budú môcť zmapovať štruktúru vírusov v atomárnych detailoch, rozlúštiť molekulárne zloženie buniek, získať trojrozmernú „fotografiu" z nanosveta, „filmovať" chemické reakcie, ako aj študovať procesy, ktoré nastali hlboko vnútri planéty. Stavbou a prevádzkou zariadenia je poverená Európska XFEL GmbH, nezisková spoločnosť, ktorá úzko spolupracuje s výskumným centrom DESY a ďalšími organizáciami po celom svete. Táto spoločnosť, ktorá zamestnáva asi 280 zamestnancov, očakáva začatie prevádzky zariadenia v druhej polovici roka 2017.

Viac informácií nájdete na www.xfel.eu alebo v tlačovej správe „Particle accelerator for the European XFEL X-ray laser operational"

DESY je najväčším akcionárom Európskej XFEL a je zodpovedná za výstavbu a prevádzku supravodivého lineárneho urýchľovača.

Zdroj: tlačová správa

Foto: http://www.xfel.eu

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Odborný garant článku: doc. RNDr. Jozef Uličný, CSc., Katedra biofyziky Ústavu fyzikálnych vied UPJŠ v Košiciach

(MZ)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač