Otestujte si svoje IT zručnosti

01. 04. 2017

Skills gap infografikaOd apríla do konca júna budú mať študenti základných, stredných a vysokých škôl (a nielen oni) príležitosť otestovať si svoje IT zručnosti a pripojiť sa tak k vyše 120 000 úspešným absolventom.
Výsledky testov im ukážu nielen to, aká je úroveň ich IT zručností a v čom by sa mali zlepšiť, ale zároveň im to môže poslúžiť aj ako dobrá referencia pre ich ďalšie uplatnenie – v štúdiu alebo v kariére. IT Fitness test bol tento rok obohatený o nový obsah – kategóriu online marketingu, na ktorú sa môžu absolventi pripraviť prostredníctvom bezplatnej vzdelávacej platformy Digitálna garáž.
Každý absolvent IT Fitness testu získa certifikát dokazujúci úroveň jeho IT zručností. Zámer realizovať testovanie IT zručností v Slovenskej republike, IT FITNESS TEST, vznikol ešte v roku 2009, ako súčasť iniciatívy Európskej komisie, označovanej ako „Týždeň IT zručností (eSkills Week)”.

Oficiálne spustenie 6. ročníka veľkého testovania IT zručností Slovákov – IT Fitness test 2017 bude 4. apríla 2017 v Dome Európskej únie (Európske informačné centrum), v Bratislave za prítomnosti významných hostí a partnerov: Petra Pellegriniho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu,  Dušana Chreneka, vedúceho zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Mária Lelovského, prezidenta IT Asociácie Slovenska, Vzdelávacej platformy Digitálna garáž od spoločnosti Google, ktorá sa tento rok stala hlavným partnerom IT Fitness testu 2017, ako aj ďalších technologických partnerov a odborných garantov.

Čo je IT Fitness test

Test pozostáva zo šiestich sekcii, pričom každá je zameraná na inú oblasť vašich schopností a zručností. Získate tak celkom dobrý prehľad o vašich schopnostiach. Hodnotením zistíte úroveň svojich vedomostí v teste, ktorý bol zostavený špičkovými odborníkmi v oblasti testovania IT zručností. Test je pomerne časovo i vedomostne náročný a testuje nielen vaše vedomosti, ale i schopnosti uplatniť ich efektívne a v praxi.

IT Fitness test si môže urobiť každý Slovák na webovskej stránke www.itfitnesstest.sk.  Online test obsahuje 25 otázok so štyrmi variantmi odpovedí z rôznych oblastí IT.

Podľa vyjadrení prezidenta IT Asociácie Slovenska Mária Lelovského, ktorá organizuje testovanie na Slovensku „test nie je určený „itéčkárom“, ale širokej verejnosti. Môže si ho urobiť každý, kto si chce preveriť svoje IT schopnosti. Po ukončení získa certifikát s hodnotením, na aké percento v teste uspel. Zároveň dostane odporúčania, v ktorých oblastiach sa môže zlepšiť,“  V minulosti sa do testovania zapojilo už viac ako 100 tisíc Slovákov. Priemerná hodnota úspešnosti dosiahla vlani úroveň 48 %.

Čo je Digitálna garáž

V roku 2017 bol test rozšírení o oblasť webového marketingu. Testovanie podporila spoločnosť Google vďaka spolupráci s projektom Digitálna garáž. Neplatená online platforma Digitálna garáž ponúka rozvoj digitálnych zručností a je dostupná pre všetkých bez ohľadu na úroveň znalostí alebo profesiu. Bezplatné kurzy sú určené začínajúcim, ale aj pokročilým používateľom internetových nástrojov a úroveň náročnosti sa prispôsobí každému účastníkovi.

Vzhľadom na to, že je online Digitálna garáž „otvorená“ kedykoľvek a odkiaľkoľvek, záujemcovia si čas a rozsah učenia môžu prispôsobiť podľa vlastných možností. Platforma obsahuje 89 jednoduchých a zrozumiteľných vzdelávacích videí a kvízov usporiadaných do 23 tém. Tie pomôžu záujemcom zorientovať sa v digitálnom svete  od zásad, ktoré má spĺnať dobrá webová stránka, cez tipy ako začať s digitálnym marketingom či internetovým exportom, až po využívanie pokročilejších analytických nástrojov alebo optimalizáciu webovej stránky pre vyhľadávače.

Úspešný absolvent celého kurzu získa od Googlu certifikát uznávaný organizáciou IAB Europe (Interactive Advertising Bureau), ktorý je potvrdením o dosiahnutí pokročilých zručností v oblasti online marketingu a ktorý môže pomôcť najmä študentom pri hľadaní zamestnania.

Viac informácií nájdete na stránke IT FITNESS TEST

Tlačová správa 4. 4. 2017

Infografika

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
počítačové a informatické vedy, informačné a komunikačné technológie , technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač