Ponuka stáže: Science Officer ICSU

07. 04. 2017

logo ISCUMedzinárodná rada pre vedu (ICSU) so sídlom v Paríži hľadá vedeckého pracovníka na dobu 5 mesiacov. 

ICSU je mimovládna vedecká organizácia s globálnym členstvom. Jej členov tvorí 122 národných vedeckých inštitúcií (väčšinou národné akadémie vied), 31 medzinárodných vedeckých odborov a 23 medzinárodných vedeckých asociácii. Ich aktivity sú zamerané na medzinárodnú spoluprácu, univerzálnu vedu a vednú politiku.

Náplňou práce je reporting vedúcemu vedeckých programov, pomoc pri plánovaní a implementácii súčasných aktivít ICSU v rámci malého tímu, vypracovávať správy, podporovať organizáciu na medzinárodných stretnutiach, príprava návrhov a interakcia s partnermi a členmi ICSU.

ICSU ako nevládna organizácia s globálnym členstvom  hľadá kandidátov s týmito znalosťami

  • vedecký titul (Masters or equivalent) v relevantných prírodných alebo sociálnych vedách a záujem o oblasti vedy, 
  • najmenej 2 až 3 roky skúsenosti v koordinovaní vedeckých projektov, 
  • výbornú znalosť anglického jazyka (written and spoken), znalosť francúzskeho jazyka výhodou, 
  • znalosť MS Office, práca s elektronickými databázami a webovými  stránkami, 
  • schopnosť analyzovať a sumarizovať vedecké informácie, vypracovávať správy a zápisnice z rokovaní a robiť prezentácie,
  • dobré interpersonálne zručnosti, pracovať efektívne s multikulturálnym tímom a interdisciplinárnym prostredím, 
  • skúsenosť s prácou a životom za hranicami vlasti sú výhodou.

Životopis  a motivačný list je potrebné zaslať do 1. mája 2017 na emailovú adresu recruitment@icsu.org. Platové podmienky budú závisieť od skúsenosti a kvalifikácie kandidáta. Podrobnejšie informácie sú na stránke ISCU.

Zdroj informácie a ďalšie ponuky nájdete:

ISCU

Preložila M. Izakovičová

 

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač