Projekt výstavby planetária v Žiline

19. 04. 2017

Planetárium má stáť v areáli Žilinskej univerzity. Hvezdáreň na Malom diele v Žiline starne a na prírodovedné a technické odbory sa hlási málo študentov. Prorektor Žilinskej univerzity Jozef Jandačka a riaditeľ krajskej hvezdárne Ján Mäsiar veria, že planetárium vzbudí záujem mladých ľudí.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(17. 4. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22.00; por. 9/9; Vlado Záborský, Peter Kollárik)

Peter Kollárik, moderátor: „V Žiline plánuje samosprávny kraj s univerzitou posunúť na vyššiu úroveň popularizáciu prírodovedných a technických odborov. Obe inštitúcie sa spojili pri príprave projektu planetária, ktoré má stáť v areáli Žilinskej univerzity."

Vlado Záborský, redaktor: „Hvezdáreň na Malom diele v Žiline starne a na prírodovedné a technické odbory sa hlási málo študentov. Hoci tieto dve skutočnosti spolu na prvý pohľad nesúvisia, keď sa spojili, podnietili Žilinčanov, aby začali uvažovať o stavbe planetária. Prorektor Žilinskej univerzity Jozef Jandačka a riaditeľ krajskej hvezdárne Ján Mäsiar veria, že planetárium vzbudí záujem mladých ľudí."

Jozef Jandačka, prorektor Žilinskej univerzity: „Nebude to určite tvrdá veda, budú to interaktívne modely, to znamená predpokladáme tú hravú formu, na ktorých si môžu uvedomiť niektoré tieto technické riešenia, respektíve tie fyzikálne zákony."

Ján Mäsiar, riaditeľ krajskej hvezdárne: „Návštevník keď príde priamo do areálu do budovy, tak priamo svojimi rukami, očami, vnímaním všetkými zmyslami sa bude dostávať do obrazu sveta, vesmíru, prírody všeobecne."

Vlado Záborský: „Srdcom objektu, na ktorý bola zatiaľ spracovaná iba predbežná architektonická štúdia, má byť planetárium a hvezdárska pozorovateľňa. Vesmírne úkazy a pozorovania nočnej oblohy by malo podľa plánov Jána Mäsiara zabezpečovať aj nové vybavenie žilinskej hvezdárne."

Ján Mäsiar: „Tie prístroje budú určené pre verejnosť, to znamená, že sa nebude vykonávať vedecká odborná činnosť, ale budú to prístroje, ktoré budú slúžiť na pozorovanie oblohy."

Vlado Záborský: „Žilinská univerzita aj samosprávny kraj už uvoľnili peniaze na prípravu podrobnejšieho projektu. Aj keď bude planetárium stáť na univerzitnej pôde, malo by fungovať nezávisle a zároveň si na svoje fungovanie zabezpečiť peniaze. Na výstavbu planetária chcú však získať zdroje z eurofondov určených na rozvoj vedy."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, vysoké školy, popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač