Prvá slovenská firma, ktorá prerazila prelomovým produktom

25. 04. 2017

logo SAFTRA Photonics, s. r. o.SAFTRA Photonics, s. r. o. ako jediná slovenská firma obstála v konkurencii inovatívnych firiem Európy.

Firma SAFTRA Photonics, s. r. o. uspela v 9. výzve EÚ H2020 na podávanie návrhov projektov na uvedenie nových high-tech produktov na medzinárodný trh v rámci schémy SME Instrument, malé a stredné podniky.

SAFTRA Photonics, s. r. o.

Získala jedinečný úspech v obrovskej konkurencii inovatívnych firiem z celej Európy a stala sa tak historicky prvou slovenskou firmou, ktorá prerazila prelomovým produktom a zaujímavým podnikateľským plánom v rámci tejto kategórie výziev H2020.

SAFTRA Photonics uspela s projektom na prenosné zariadenia s nanosenzormi na identifikáciu organických znečistení vody a potravín. Táto technológia je založená na nano-optickom čipe fungujúcom v rámci prenosného zariadenia, ktoré umožňuje rýchlu a presnú analýzu prítomnosti organických znečistení v potravinách a vodách.

SAFTRA Photonics, s. r. o. bola založená r. 2014 profesorom Pavlom Miškovským, ako start-up Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – dcérska spoločnosť SAFTRA s. r. o., ktorá je v stopercentnom vlastníctve UPJŠ.

Zdroj:

UPJŠ – Prírodovedecká fakulta

Stránka firmy: SAFTRA Photonics, s. r. o.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
inovácie, technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač