Prvé kroky k vybudovaniu Protónového terapeutického centra na Slovensku

04. 04. 2017

Cieľom pripravovanej spolupráce je vytvoriť spoločné pracovisko výskumu a vývoja v oblasti protónovej terapie na Slovensku. Ide tak o výnimočnú príležitosť, ako využiť už existujúcu a momentálne disponibilnú infraštruktúru s jej následnou potenciálnou prípravou za účelom  najmodernejšej a najmä šetrnej liečby onkologických ochorení, ktorá v súčasnosti u nás nie je k dispozícii.

podpísanie zmluvy s CVTI SR

Na základe dohodnutej spolupráce sa postupne vybuduje na Slovensku Protónové terapeutické centrum s využitím existujúcej infraštruktúry a technológie protónového urýchľovača. Prvú výskumno-vývojovú etapu má zastrešiť rezort školstva prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ako jeho piamo riadenej organizácie. CVTI SR na základe poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  31. 3. 2017  podpísalo zmluvu o spolupráci s ruskou spoločnosťou ZAO PROTOM. 

Prvé kroky k vybudovaniu Protónového terapeutického centra na Slovensku  (MŠVVaŠ)

(MI)

 

Kľúčové slová:
technológie, veda

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy, Lekárske vedy

Tlač