Reforma škôl si zrejme vyžiada zmenu ústavy

11. 04. 2017

Školská reforma si zrejme vyžiada ďalšiu zmenu ústavy. Autori noviniek v školstve navrhujú povinnú školskú dochádzku premenovať na povinné školské vzdelávanie. A presne takto to musí byť napísané aj v ústave. Niektorí učitelia s návrhom odborníkov, ktorí reformu pripravili, nesúhlasia.

logo Televíznej stanice STV 1(09. 04. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 4/23; Rita Fleischmanová/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Školská reforma si zrejme vyžiada ďalšiu zmenu ústavy. Autori noviniek v školstve navrhujú povinnú školskú dochádzku premenovať na povinné školské vzdelávanie. A presne takto to musí byť napísané aj v ústave. Niektorí učitelia s návrhom odborníkov, ktorí reformu pripravili, nesúhlasia. Šéf školského parlamentného výboru pripúšťa, že na zmenu ústavy už zrejme v tomto volebnom období nebude politická vôľa."

Rita Fleischmanová, redaktorka: „Reforma školstva Učiace sa Slovensko, počíta aj s tým, že deti budú môcť učiť aj rodičia v domácom prostredí alebo sa budú môcť vzdelávať v komunitných školách. Pedagógovia to vidia ako jeden z dôvodov, prečo sa má aj v ústave povinná školská dochádzka zmeniť na povinné vzdelávanie."

Milena Štrbáková, riaditeľka Spojenej školy Dolinského ul. v Bratislave: „Toto je veľmi nešťastný krok, ak sa zrealizuje, pretože pokiaľ budeme deti vzdelávať doma individuálne, ja sa pýtam, kde je odbornosť, hej, rodiča, kde je vlastne to, čo sa má dieťa naučiť. Zdá sa mi to veľmi problematické, pretože ak nastavujeme monitory, tak určitý obsah učiva by malo ovládať každé dieťa."

Ľubomír Petrák, predseda Výboru NR SR pre vzdelávanie (Smer-SD, telefonát): „Mnohí pedagógovia majú výhrady k tejto zmene vzhľadom na to, že nie je zatiaľ nastavený systém, ktorý by bol funkčný. Dnes sa v domácom vzdelávaní vzdeláva niekoľko desiatok, je to niečo cez sto detí, ktoré sú viac-menej zastrešované jednou základnou školou. To znamená, že tých skúseností nie je nejako extrémne veľa."

Rita Fleischmanová: „Súčasné znenie ústavy vychádza z toho, že vzdelávanie sa odohráva len v školách."

Ivan Juráš, spoluautor školskej reformy: „To už dneska nie je pravda. Takže z tohto hľadiska my chceme, aby boli jasne povedané, že vzdelávanie sa odohráva stále nepretržite. A to, že sa popritom, ako sa vzdelávajú v každodennom živote, tak popritom je jasné, že prevažná väčšina toho vzdelávania bude stále prebiehať v školách."

Milan Ftáčnik, spoluautor reformy vzdelávania Učiace sa Slovensko: „To je vlastne taký signál, že to vzdelávanie je to, čo je dôležité, pretože aj keď vyjdeme zo školy a vstúpime do dospelého života, aj vtedy sa treba vzdelávať. Preto by sme chceli, aby bolo zakotvené v ústave."

Rita Fleischmanová: „Šéf parlamentného školského výboru pripomína, že reforma Učia cez Slovensko ešte nebola schválená. Preto hovoriť o zmene ústavy je predčasné."

Ľubomír Petrák: „Ak príde k tomuto kroku, tak príde ako v druhom alebo v treťom kroku. To znamená, ja vidím tento druh riešenia problémov slovenského školstva skôr na ďalšie volebné obdobie."

Rita Fleischmanová: „K školskej reforme môže verejnosť posielať pripomienky do konca apríla. Doteraz ich prišlo vyše päťsto."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Iné

Z vystúpenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na tlačovej konferencii

Tlač