Revolúcia v oblasti biometrie tváre – IFace 3.0

01. 04. 2017

Slovenská spoločnosť Innovatrics opäť posúva hranice biometrie. Tentoraz je to prevratná technológia rozpoznávania tváre na mobilných a desktopových zariadeniach. Nová technológia je určená predovšetkým mobilným vývojárom a systémovým integrátorom, ale aj  bankovým a iným komerčným organizáciám, ktoré budú využívať biometriu tváre.

biometria tváreSlovenská firma Innovatrics opäť posúva hranice biometrie. Tentoraz prevratnou technológiou rozpoznávania tváre IFace 3.0 určenou na overenie identity prostredníctvom tváre na mobilných (tzv. SELFIE LOGIN) a desktopových zariadeniach.
Slovenská spoločnosť Innovatrics patrí už niekoľko rokov ku globálnej špičke v oblasti biometrie. Počas svojho dvanásťročného pôsobenia úspešne realizovala viac ako 500 projektov po celom svete založených na identifikácií odtlačkov prstov či iných biometrických údajov. Riešenia Innovatrics sú využívané napr. pri modernizácii volebných systémov, sčítaní obyvateľstva, hraničných kontrolách, pri registrácii účastníkov veľkých podujatí alebo sú integrované aj v rámci verifikačných či dochádzkových systémov.
Šikovní slovenskí vývojári v snahe využiť svoje dlhoročné skúsenosti a posunúť sa opäť o krok ďalej prichádzajú na trh s ďalšou revolučnou novinkou. Technológia IFace 3.0 predstavuje novú generáciu biometrického rozpoznávania tváre s unikátnou presnosťou a rýchlosťou. Prichádza v čase, kedy sa európske krajiny čoraz viac zaoberajú otázkou praktického využitia biometrie v rámci viacfaktorového overovacieho procesu.
„IFace 3.0 predstavuje významný míľnik vo vývoji našej spoločnosti. Dokonale dopĺňa portfólio našich produktov. Vďaka IFace 3.0 sme dnes schopní poskytovať spoločnostiam po celom svete jedinečné multimodálne riešenie na manažment identít, ktoré vie kombinovať možnosti našich biometrických technológií či už v oblasti rozpoznávania odtlačkov prstov alebo tváre,“ hovorí Ján Lunter, CEO spoločnosti Innovatrics.
„Technológia IFace 3.0 bola navrhnutá tak, aby bola jej integrácia do systémov čo najjednoduchšia. Prináša dramatický pokrok v oblasti rozpoznávania tváre najmä vďaka jej presnosti a celkovej rýchlosti overovania. Je optimalizovaná aj pre mobilné aplikácie, a tak sa stáva oveľa zaujímavejšou z pohľadu jej využitia predovšetkým v bankovom resp. inom komerčnom sektore, kde bude nevyhnutná dvoj a viacfaktorová autentifikácia,“ dodáva Ján Lunter.

S IFace Mobile zvládne proces overenia identity do 500 milisekúnd aj slabší smartfón
Proces viacfaktorového overovania identity sa stáva čoraz diskutovanejšou témou – v súčasnosti najmä v súvislosti s novou reguláciou v oblasti platobného styku a kartových transakcií z dielne EÚ známou ako PSD2, ktorá zásadne zmení správanie sa vo finančnom svete. Bankové inštitúcie a iné komerčné spoločnosti, ktoré budú poskytovať platobné služby, budú musieť riešiť okrem iného aj otázku bezpečnosti. Práve to je príležitosť pre technologické spoločnosti poskytnúť adekvátne riešenia na zabezpečenie bezproblémových platobných operácií s využitím vyspelých bezpečnostných prvkov.
IFace 3.0 aj so svojou optimalizovanou verziou IFace Mobile sa dokáže prispôsobiť špecifickým požiadavkám poskytovateľov a splniť aj tie najnáročnejšie kritéria práve pri viacfaktorovom overovaní identity klienta. Predstavuje totiž bezpečné a používateľsky nenáročné riešenie, ktoré dokáže integrovať biometriu tváre do mobilných aplikácií bez akýchkoľvek komplikácií. Celý proces overenia identity zvládne aj slabší smartfón do 500 milisekúnd, pričom veľkosť aplikácie nepresiahne 10MB.
Nová technológia je určená predovšetkým mobilným vývojárom a systémovým integrátorom, ale aj spomínaným bankovým a iným komerčným organizáciám, ktoré budú využívať biometriu tváre alebo tzv. selfie login ako súčasť viacfaktorovej autentifikácie v ich mobilných aplikáciách. Ponúka široké možnosti využitia – od AFIS platforiem (systém automatickej identifikácie odtlačkov prstov), často využívaných v systémoch kontroly štátnych hraníc alebo v oblasti civilnej identifikácie, až po technológie rozpoznávania tváre, ktoré si môžu nájsť svoje uplatnenie nielen v spomínanej komerčnej oblasti, ale aj v bezpečnostných riešeniach či platformách zameraných na analýzu a rozpoznávanie tvárí.

IFace 3.0 revolúcia v oblasti biometrie tváreilustračné foto
IFace SDK 3.0 je softvérové riešenie, ktoré umožňuje rýchle a presné rozpoznávanie tváre. Jeho súčasťou sú monitorovacie funkcionality, analýza a vyhodnocovanie tvárových vzorov a verifikácia údajov. Kontrola kvality obrazu je v súlade so štandardmi ISO/IEC 19794-5 a ICAO (International Civil Aviation Organization).  

IFace SDK 3.0 bolo navrhnuté s cieľom:

  • umožniť využitie biometrických funkcií rozpoznávania tváre v mobilných aplikáciách a desktopových zariadeniach
  • zaistiť pohodlnú podporu v oblasti samoobslužných a asistovaných dochádzkových systémov
  • umožniť vyhodnocovanie a analýzu zaznamenaných tvárových vzorov podľa nastavených štandardov
  • podporiť proces vyhodnocovania obrázkov a sledovania tvárí v reálnom čase
  • poskytnúť riešenie na rozpoznávanie tváre v čo najrýchlejšom čase


Základné funkcionality IFace 3.0:

Riešenie IFace poskytuje nasledovné funkcionality:

  1.     Monitoring a kontrola
  2.     Autentifikácia (overenie identity)
  3.     Štatistiky pohybu osôb
  4.     ICAO kontrola kvality

1. Monitoring a kontrola (Surveillance)

Funkcia umožňujúca priebežný monitoring a kontrolu osôb na základe rozpoznávania tváre.
Systém dokáže monitorovať video dáta v reálnom čase a v prípade, že sa v zábere objaví tvár, ktorá je na zozname hľadaných (blacklist/whitelist),  je daná tvár označená červeným štvorcom s výrazom WANTED alebo zeleným VIP:

2. Autentifikácia (overenie identity)

Predstavuje proces overenia identity prostredníctvom biometrického rozpoznania tváre (1:1).

 Len čo systém zaznamená danú tvár, poskytne ďalšie možnosti jej spracovania:

a)      registráciu – vytvorenie nového profilu používateľa a jeho tvárového vzoru
b)     autentifikáciu – overenie identity používateľa, po zadaní jeho mena systém vyhodnotí zhodu na základe uloženého  tvárového vzoru. Po úspešnej autentifikácii je následne možné prihlásenie (login) do systému
c)      odstránenie existujúceho používateľa a jeho tvárového vzoru zo systému

------------------------------------------------------------------------------------------------------

O spoločnosti Innovatrics

INNOVATRICS je nezávislým poskytovateľom biometrických softvérových riešení pre projekty v oblasti manažmentu identity. Spoločnosť INNOVATRICS počas 12 rokov svojej pôsobnosti úspešne realizovala už viac ako 500 projektov po celom svete, v rámci ktorých spracovala biometrické údaje vyše 900 miliónov ľudí. Svojim partnerom umožňuje INNOVATRICS využívať špičkové riešenia založené na identifikácii odtlačkov prstov, tváre ako aj iných biometrických údajov. Portfólio produktov zahŕňa systém AFIS (Automated Fingerprint Identication System) – komplexný systém automatickej identifikácie odtlačkov prstov, balík nástrojov pre softvérových vývojárov v oblasti biometrie (Software Development Kit – SDK), podporu pri nasadení biometrických systémov, ako aj mobilné riešenia. Algoritmus vyvinutý spoločnosťou INNOVATRICS získal už mnoho ocenení a poskytuje najrýchlejšie a najpresnejšie riešenie pre projekty akejkoľvek veľkosti, pričom garantuje najvyššiu výkonnostnú úroveň.
Viac informácií o spoločnosti nájdete na
www.innovatrics.com.

Informácie nám poskytla Daša Tkáčová, Grayling Slovakia.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač