Rozšírenie Európskej únie spôsobilo únik mozgov

21. 04. 2017

Rozšírenie EÚ spôsobilo rozsiahly únik ľudského kapitálu z nových členských krajín do západnej Európy, konštatuje najnovšia štúdia.
 
EurActiv.sk_logo(EurActiv.sk, 19. 4. 2017, autor: EurActiv.es, EurActiv.sk)   

Štúdiu o vplyve rozšírenia EÚ v roku 2004 na ľudský kapitál v nových členských krajinách vydal americký Science Advances.

„V princípe toto rozšírenie zvýšilo počet výskumných pracovníkov, ktorí boli schopní, prostredníctvom rôznych európskych programov, spolupracovať s partnermi v EÚ“, povedal Alexander Petersen z Kalifornskej univerzity  12. apríla, pri predstavovaní záverov štúdie. Napriek tomu však pristúpenie desiatich nových krajín zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy neviedlo k posilneniu spolupráce medzi výskumníkmi a vedcami zo „starých“ a „nových“ členských štátov.

Integrácia bola skôr jednosmernou cestou – prispela k relokácii výskumníkov a vedcov z východu na západ. Nové členské krajiny tak stratili časť ľudského kapitálu. Tento „brain drain“ bol podľa štúdie jedným z dôvodov nízkej miery medzinárodnej výskumnej spolupráce medzi východom a západom: akademici uprednostnili individuálnu možnosť odísť do prostredia, kde videli lepšie vyhliadky.

Veda a výskum. Zdroj: Európska komisia

„Môžeme investovať peniaze do výskumu a infraštruktúry, aj presmerovať peniaze EÚ na podporu procesu konvergencie. No ako sa vyhnúť tomu, čo už pozorujeme, a zaistiť, aby v týchto krajinách ostal ľudský kapitál?“, pýta sa Fabio Pammolli z Milánskej polytechnickej univerzity. Pammolli, ktorý sa tiež zúčastnil na príprave štúdie, varuje, že EÚ riskuje zlyhanie „skutočnej integrácie“, pretože nevyužíva nástroje, ktoré má k dispozícii.

Štúdia pracuje s údajmi z rôznych výskumných projektov, aj informáciami Svetovej banky. Analyzuje výstupy medzinárodných výskumných projektov v rokoch 1996 až 2012, vládne investície, migráciu vysoko kvalifikovaných pracovníkov a pod. Výsledky majú širšiu aplikovateľnosť. Môžu pomôcť modelovať možný vplyv iných udalostí na výskumnú spoluprácu. „V tomto rámci sa môžeme pokúsiť odhadnúť, čo sa stane po brexite a čo by sa stalo s Mexičanmi, ak by bol postavený múr medzi Spojenými štátmi a Mexikom. Sú to otázky, ktoré sú mimoriadne relevantné pre mladú generáciu“, hovorí ďalší z autorov, Omar Doria Arrieta.

Zdroj: euractiv.sk

Fotozdroj: Európska komisia

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
projekty, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač