SAV má významných hráčov na európskej scéne aj v spoločenských a humanitných vedách

01. 04. 2017

SAV logoMedzinárodný audit poukázal, že v Slovenskej akadémii vied máme významných hráčov na európskej scéne aj v spoločenských a humanitných vedách.

Ústav etnológie SAV a Ústav polymérov SAV dosiahli najvyššie hodnotenie v medzinárodnom audite vedeckých ústavov v roku 2016, ich výskum podľa medzinárodného panelu hodnotiteľov  patrí k medzinárodnej špičke v európskom kontexte. Za úspechom treba – na pozadí vedeckej práce v archívoch, študovniach a pri terénnom výskume – vidieť cieľavedomosť, vytrvalosť, víziu aj veľkú mieru pracovnej pokory a nezlomnosti.

„Medzinárodný audit poukázal, že v Slovenskej akadémii vied máme významných hráčov na európskej scéne aj v spoločenských a humanitných vedách“ – uznanlivo nielen pre Ústav etnológie SAV – hovorí  jeho riaditeľka Mgr. Tatiana Podolinská, PhD.

Tatiana Podolinská však pripomína, že predchádzajúce roky ústavy spoločenských a humanitných vied pracovali v neustálom v krízovom manažmente, hrozilo im zlučovanie, o transformácii sa iba hovorilo, a predovšetkým to bolo obdobie finančného krátenia rozpočtu, generačnej výmeny aj prepúšťania. Sťažené podmienky boli aj preto, že agentúra APVV isté roky nevypisovala žiadne všeobecné výzvy. „Za takýchto okolností sme vyprodukovali vysokohodnotné výsledky, dostali sme na úroveň národnej špičky a sme viditeľným a významným hráč v európskej vede.“

Ústav etnológie SAV patrí v  SAV k menším pracoviskám – má po prepočítaní na 100% pracovný úväzok sedemnásť vedeckých pracovníkov.  Jeho história sa začala v r. 1946 (vtedy ako Národopisný ústav) vo vtedajšej Slovenskej akadémii vied a umení. Minulý rok  oslávil už 70. rokov. Etnológia ako disciplína zahŕňa nielen historickú etnografiu  a folkloristiku, ale aj rôzne moderné línie kultúrnych štúdií a sociálnej antropológie. Jedno z odporúčaní v hodnotení panelu expertov bolo premenovať Ústav etnológie na Ústav etnológie a sociálnej antropológie.

Rozsiahlejší profil Ústavu etnológie SAV

Autor: Ľubica Suballyová SAV

Informácie nám poskytol PhDr. Stanislav Ščepán, vedúci  referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy , Humanitné vedy

Medzinárodný audit zaradil dva z ústavov SAV k európskej špičke

Tlač