Senica: Mladí vynálezci

19. 04. 2017

Mladí ľudia z celého Slovenska sa prezentovali svojimi vynálezmi v Strednej odbornej škole v Senici. Niektoré sú vraj dokonca už pripravené na patentovanie.

logo TV JOJ(15. 04. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 23/25; Ruslana Kurilcová/Lucia Barmošová; Ján Mečiar)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Znečisťovanie životného prostredia nie je ľahostajné ani mladým vynálezcom. Presvedčili sme sa o tom na odbornej škole v Senici."

Ján Mečiar, moderátor: „Svoje výtvory tam predstavili naši stredoškoláci. Niektoré sú vraj dokonca už pripravené na patentovanie."

Ruslana Kurilcová, redaktorka: „Mladí ľudia z celého Slovenska sa prezentovali svojimi vynálezmi zo Strednej odbornej škole v Senici."

Ing. Ľudovít Šimun, predseda tvorivej kategórie: „Títo študenti prezentujú alternatívne zdroje vôbec energie, ktorá sa vlastne používa. Sú to najlepšie práce zo všetkých odborných škôl."

Ruslana Kurilcová: „Tento robot je na solárny pohon, v praxi by sa mohol využívať napríklad v životu nebezpečnom prostredí. Keďže Lukáš sa venuje robotike už 4 roky, chcel vymyslieť niečo s obnoviteľnými zdrojmi energie. Robot ovláda cez mobilný telefón."

Lukáš Frank, žiak Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch: „Tento robot by sa dal použiť pri zamínovanom prostredí, alebo pri odstraňovaní nejakých bômb."

Ruslana Kurilcová: „Toto je zariadenie, ktoré možno niekedy nebude chýbať žiadnej domácnosti."

Tomáš Andel, žiak Strednej priemyselnej školy technickej a elektrotechnickej v Nitre: „Vďaka ktorému bude majiteľ platiť len za energiu, ktorú reálne spotreboval. Dnes to v praxi funguje tak, že každá domácnosť platí za tieto straty na vedení 8 % z ceny energie, ktorú spotrebuje."

Ruslana Kurilcová: „A toto je učebná pomôcka pre mladých elektrikárov."

Jakub Kolenič, žiak Strednej odbornej automobilovej školy v Košiciach: „Ako fungujú jednotlivé ekologické zdroje tradičné, ako je veterná elektráreň, slnečná, dynamo, alebo alternatívne, vodík, ..."

Ruslana Kurilcová: „Teraz sa pozeráte na dvojtaktný motor, ktorý ide na vodík."

Samo Lipták, žiak Bilingválneho gymnázia v Liptovskom Mikuláši: „O dvojtaktnom motore ste nepočuli pravdepodobne kvôli tomu, že nebol vymyslený diel, ktorý sme vlastne aj my vynašli. Nazvali sme ho medzibločník."

Ing. Ľudovít Šimun: „Motocykle, ktoré majú 50 kubických centimetrov objem motora a sú dvojtaktné, tento motor by tam mohol byť použitý. V podstate vodíkový motor, spaľovaním vzniká voda, vodná para by za ním išla."

Ruslana Kurilcová: „Členovia poroty boli s výrobkami mladých vynálezcov veľmi spokojní."

Ing. Ľudovít Šimun: „Tak sú tu niektoré výrobky, ktoré sú naozaj by som povedal pripravené na patentovanie."

Ruslana Kurilcová: „Zo Senice Ruslana Kurilcová, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vynálezy

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač