Staronovým predsedom SAV sa stal Pavol Šajgalík

06. 04. 2017

Novým šéfom Slovenskej akadémie vied na nasledujúce štyri roky by mal byť jej úradujúci predseda Pavol Šajgalík. Zvolil ho snem akadémie. Vymenovať ho ešte musí prezident Andrej Kiska.

logo Rozhlasovej stanice Slovensko (04. 04. 2017; Rozhlasová stanica Slovensko; K veci; 18:18; por. 2/3; Jana Maťková/Jana Maťková)

Jana Maťková, moderátorka: „Slovenská akadémia vied si dnes volila nového predsedu. Kandidáta zvolil snem SAV. V tajnom hlasovaní a viac ako tri štvrtiny delegátov podporilo doterajšieho predsedu Pavla Šajgalíka. Na čele akadémie tak bude nasledujúce štyri roky. Staronového predsedu Pavla Šajgalíka máme na telefónnej linke. Dobrý večer."

Pavol Šajgalík, staronový predseda Slovenskej akadémie vied (telefonát): „Dobrý večer prajem."

Jana Maťková, moderátorka: „Do funkcie ste boli prvýkrát zvolený v januári 2015, teda pred niečo viac ako dvoma rokmi. V jednom z prvých rozhovorov pre médiá ste povedali: ´,Čaká nás najväčšia zmena od roku 1989.´ Nový zákon o SAV však stále nebol prijatý, a tak táto reforma musí počkať. Bude práve toto vašou najdôležitejšou výzvou v novom funkčnom období?"

Pavol Šajgalík: „Je to súčasť toho celého procesu. Je to výzva samozrejme, ale predpokladám, že sme sa už dostali tak ďaleko, že možno v priebehu tohto mesiaca zákon o verejných výskumných inštitúciách prerokuje vláda Slovenskej republiky, a tým pádom by mala byť otvorená cesta na to, aby bol prerokovaný aj v parlamente. Čiže je to významný krok, ale je to súčasť celej našej koncepcie budovania novej modernej akadémie, Slovenskej akadémie vied."

Jana Maťková, moderátorka: „Keď sa nový zákon prijme, čo to bude konkrétne znamenať pre vedu a v akom časovom horizonte môžeme očakávať napríklad viac peňazí zo súkromných zdrojov na výskum?"

Pavol Šajgalík: „Ak... takto poviem. Znamenať to bude veľmi veľa z toho pohľadu, pretože momentálne my sme v režime štátnej rozpočtovej organizácie, kde zákon o štátnej rozpočtovej organizácii rozhodne nepočíta s tým, že by štátna rozpočtová organizácia robila nejaké služby, či už pre priemysel, či pre hospodárstvo alebo dokonca aj pre štátnu správu. Jednoducho štátna rozpočtová organizácia hospodári s prostriedkami, ktoré dostáva od štátu. Slovenská akadémia vied z princípu v takomto režime už dlhodobo nefunguje, pretože vedeckí pracovníci Slovenskej akadémie vied získavajú granty, získavajú prostriedky z európskych alebo domácich projektov a dokonca rozpočtové organizácie, teda nie rozpočtové, ale príspevkové organizácie sú schopné aj uzatvárať zmluvy o nejakých službách pre priemysel."

Jana Maťková, moderátorka: „To, čo sa v uplynulom období podarilo, je hĺbkový medzinárodný audit vedeckých ústavov SAV. Dva z päťdesiatich siedmich hodnotených ústavov pracujú na špičkovej úrovni a prinášajú medzinárodne významné výsledky. Deväť ústavov vyčnieva v kvalite nad európsky priemer a dvadsaťštyri ústavov robí výskum na európskej úrovni. Do najslabšej kategórie zaradili hodnotitelia päť ústavov. Ako s výsledkami auditu naložíte?"

Pavol Šajgalík: „Výsledky auditu sú pre nás veľmi dôležité a aj v takých dvoch rovinách. Jedna je dôležitá smerom navonok, pretože ohlas spoločnosti to malo veľmi pozitívny, že sme nabrali tú odvahu a urobili to týmto spôsobom. Smerom dovnútra je veľmi dôležité vedieť, kde sa ústavy nachádzajú. A z nášho pohľadu dostali sme prísľub od pána ministra financií, že uvoľní niečo viac ako jeden milión eur na podporu tých najlepších, čo by sa malo stať v tomto roku. Ale ten prísľub je na štyri roky. Čiže v nasledujúcich rokoch by sme chceli, aby každý ústav vypracoval akčný plán, ktorý budeme schopný vyhodnotiť  povedzme aj ten ústav, ktorý je v tej najslabšej kategórii, keď sa pohne správnym smerom, tak by mal dostať nejaký finančný stimul."

Jana Maťková, moderátorka: „Od nového vedenia akadémie bude závisieť aj nastavenie podmienok pre vedcov. Teda dokážete zabezpečiť, aby sa oplatilo robiť nadpriemerný výskum? Pocítia napríklad dosahovanie špičkových vedeckých výsledkov pracovníci ústavov polymérie a etnológie, ktoré boli vyhodnotené ako najlepšie, aj na výplatných páskach?"

Pavol Šajgalík: „V tomto roku sme, ako som povedal, tie peniaze by mali byť orientované pre tých najlepších a moja predstava, samozrejme, musí to byť po dohode s vedeniami tých ústavov, by sa to malo odraziť presne na výplatných páskach tých vedeckých pracovníkov, ktorí sa o tento úspech najviac zaslúžili alebo zasluhujú. Čiže to je jeden aspekt tej veci. Druhá vec, ktorú chcem povedať, aj moje heslo alebo moje motto pre tieto voľby bolo, že SAV je špičková vedecká inštitúcia a poďme to urobiť, poďme to dotiahnuť. A povedal som tam niekoľko spôsobov alebo niekoľko ciest, ako sa to toto dá dosiahnuť. A celkom iste jedna z nich je napríklad taká, aby pre mladého človeka kariéra vedeckého pracovníka Slovenskej akadémie vied bola nielen zaujímavá, ale možno aj istým spôsobom lukratívna."

Jana Maťková, moderátorka: „Veda ale samozrejme nie je len o platoch, ale ja o podmienkach pre vedecký výskum. Dva roky vášho predsedovania nie je dlhý čas. Ale podaril sa tu aspoň malý posun dopredu?"

Pavol Šajgalík: „Určite to, čo sa nám podarilo a samozrejme nemôžem povedať, že to je zásluha môjho predsedovania, ale štrukturálne fondy nám napomohli vybudovať moderné laboratóriá povedzme na európskej úrovni. Teraz nás čaká druhý krok, aby sme vedeli tieto laboratória udržať a na to potrebujeme získavať externé finančné zdroje, či už z domáceho alebo zahraničného prostredia. Ale tá najdôležitejšia podmienka je, potrebujeme prilákať do týchto laboratórií mladých a schopných ľudí. Čiže toto je výzva, ktorá pred nami stojí."

Jana Maťková, moderátorka: „Toľko staronový predseda SAV Pavol Šajgalík. Ďakujem pekne a pekný večer ešte prajem."

Pavol Šajgalík: „Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Pekný večer."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

SAV má významných hráčov na európskej scéne aj v spoločenských a humanitných vedách

Tlač