STU: Mladí vedci dostali granty na výskum

07. 04. 2017

rektor STU odovzdáva granty na výskumné projektyDňa 3. 4. 2017 už ôsmykrát po sebe rektor STU prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., odovzdal dekréty mladým vedcom. Mladí vedci so svojimi projektmi uspeli v súťaži v rámci schémy Program na podporu mladých výskumníkov a dostali od STU granty na riešenie vedeckovýskumných projektov. Program na podporu mladých výskumníkov na Slovenskej technickej univerzite  je už tradíciou.

V súlade s platnou smernicou mladí zamestnanci (PhD. študenti a zamestnanci do 30 rokov) v stanovenej lehote podali spolu 183 projektov, z čoho bude financovaných 120. Slovenská technická univerzita na tento účel vyčlenila 119 626,- EUR.

Hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí schválila stavebnej fakulte 29 projektov, strojníckej 9 projektov, elektrotechnikom 18, chemikom 25, architektom 7, materiálovotechnologickej 15, informatikom 14 a Ústavu manažmentu 3 projekty.

Zoznam financovaných projektov

Zdroj:

STU

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
projekty, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač