Učiace sa Slovensko – diskusia k rozvoju výchovy a vzdelávania

11. 04. 2017

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Učiace sa Slovensko – diskusia k rozvoju výchovy a vzdelávania

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Areas:
Natural sciences, Technical Sciences, Social Sciences

The reform of schools probably require a constitutional amendment
Z vystúpenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na tlačovej konferencii

Print