Vakcínu proti HIV hľadajú aj Slováci

21. 04. 2017

Vedci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) intenzívne pracujú na vývoji HIV vakcíny pomocou nanočastíc. Oddelenie biofyziky na Katedre jadrovej fyziky a informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK (FMFI UK) sa v spolupráci s poľskou univerzitou v Lodži zapojilo do riešenia tejto problematiky.  

logo Televíznej stanice STV 1(14. 04. 2017; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 17/24; Daniela Hajčáková/Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Slovenskí vedci sa zase podieľajú na výskume, ktorý hľadá účinnú vakcínu proti vírusu HIV. Ide o pracovníkov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. Pred sebou však majú zrejme roky práce. Vakcínu proti HIV sa vedci pokúšajú vyvinúť už od objavenia vírusu v osemdesiatych rokoch. Zatiaľ bez úspechu."

Daniela Hajčáková, redaktorka: „Zuzana Garaiová je členkou tímu na Slovensku, ktorý sa snaží očkovaciu látku nájsť. Ide o medzinárodnú spoluprácu s poľskou univerzitou v Lodži a tímom zo španielskej Univerzity Alcala."

Zuzana Garaiová, členka výskumného tímu: „Určite by to bol prevratný krok, ale ten proces je naozaj zdĺhavý. V prípade tohto HIV vírusu je to veľmi komplikované, pretože tento vírus dokáže meniť svoju štruktúru."

Daniela Hajčáková: „Pri hľadaní očkovacej látky vedci používajú buď celý oslabený vírus alebo len jeho časť, napríklad bielkovinu. Práve druhú možnosť skúmajú fyzici z Univerzity Komenského. Pokúšajú sa nájsť spôsob, ako bielkovinu čo najlepšie dopraviť k bunke imunitného systému. Vďaka nej si organizmus vytvorí protilátky. Jedným zo spôsobov, ako bielkovinu presunúť, je použiť ako nosič častice s malými rozmermi. Pripravujú ich v Španielsku, slovenskí a poľskí vedci študujú, ako dobre plnia úlohu dopravcu."

Zuzana Garaiová: „Tá nanočastica vlastne pripomína ako keby korunu stromu. Bolo preukázané, že je schopná viazať nejaké terapeutické látky, hej a efektívne ich dopraviť niekam."

Daniela Hajčáková: „Ide o inovatívnu metódu, ktorá by mohla byť bezpečnejšia a efektívnejšia. Zatiaľ však ide len o základný výskum v skúmavkách."

Zuzana Garaiová: „Ďalšie fázy potom budú výskum na bunkových kultúrach, na zvieracích modeloch, a až potom vlastne sa môže prísť k tým klinickým štúdiám na ľuďoch. Takže je to ešte dlhá cesta."

Daniela Hajčáková: „Na svete je tridsaťtri miliónov ľudí infikovaných vírusom HIV. Počet takýchto prípadov na Slovensku stúpa. Ročne zhruba o osemdesiat. Súčasná liečba vie však infikovaným pomôcť, aj keď ich stále nedokáže úplne vyliečiť."

Danica Staneková, Národné ref. centrum pre prevenciu HIV AIDS, SZU: „Pacient, ktorý je infikovaný, naozaj nemusí ochorieť na AIDS, nemusí zomrieť na AIDS, pretože terapia značne skvalitnila, predĺžila život pacientov, a preto netreba sa báť prísť na testy."

Daniela Hajčáková: „Najbežnejšie sa vírus prenáša pri nechránenom pohlavnom styku."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
virológia, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Vedci z UK pracujú na vývoji HIV vakcíny pomocou nanočastíc

Tlač