Veda v CENTRE: Nebezpečné známosti našich psov – Angiostrongylus, Dirofilária, Thelázia

11. 04. 2017

Pozývame vás do aprílovej vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o parazitozoonózach, teda o nebezpečných parazitárnych ochoreniach, ktoré sa  môžu prenášať zo zvierat na ľudí. Najčastejšie ohrozujú psy alebo aj iné domáce zvieratá, ale čoraz častejšie sa objavujú aj prípady infekcií u človeka.

Vo štvrtok 27.4. 2017 o 17.00 hod. privítame vo Vede v CENTRE uznávanú slovenskú vedkyňu a parazitologičku  MVDr. Martinu Miterpákovú, PhD.,  z Parazitologického ústavu SAV. Vo svojej  vedeckej práci sa venuje epidemologickému a ekologickému výskumu parazitárnych infekcií domácich a voľne žijúcich mäsožravcov so špecifickým dôrazom na novo sa šíriace parazity.

V posledných rokoch sa u psov v krajinách strednej Európy začínajú objavovať parazity, ktorých výskyt sa stáročia obmedzoval iba na známe ohraničené oblasti. Predpokladá sa, že za šírením nových závažných parazitárnych ochorení sú rôzne faktory, predovšetkým premnoženie populácie líšok a ich urbanizácia, intenzívna cezhraničná migrácia psov, nárast medzinárodného obchodu a v neposlednom rade zmena klímy.

Doktorka Martina Miterpáková spolu so svojou doktorandkou Viktóriou Čabanovou nám predstavia trojicu parazitických červov Angiostrongylus, Dirofilária a Thelázia, ktoré sa objavili na území Slovenska v priebehu uplynulého desaťročia. Dozvieme sa, akými cestami sa parazity šíria, aké sú príznaky ochorení, ktoré vyvolávajú a v ktorých regiónoch sa vyskytujú, alebo sa môžu v blízkej budúcnosti objaviť.  Zároveň získame aj cenné  rady ohľadom prevencie. Vzhľadom na to, že mnohé z týchto „novo sa objavujúcich“ parazitárnych infekcií majú zoonózny charakter, teda sú prenosné aj na človeka, prednáška je určená nielen „psíčkarom“  a chovateľom domácich zvierat, ale celej širokej verejnosti.

Veda v CENTRE 27. 4. 2017 plagát

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR v Bratislave, na Patrónke, Lamačská cesta 8/A. Vstup na podujatie je voľný.

Uverejnila: MB                   

Kľúčové slová:
CVTI SR, veterinárske vedy, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, ženy vo vede, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač