Vedecká cukráreň: Vynálezy, ktoré nám umožnili nahliadnuť do nanosveta

06. 04. 2017

Hosťom aprílovej vedeckej cukrárne, ktorá sa uskutoční  25. 4. 2017 o 9.00 hod., bude Ing. Ján Šoltýs, PhD., z Elektrotechnického ústavu Slovenskej akadémie vied. Prednášať bude na tému Vynálezy, ktoré nám umožnili nahliadnuť do nanosveta.

banner k aprílovej cukrárni 2017

Nanotechnológie, nanomateriály, nanočastice. S týmito pojmami sa za posledné desaťročie stretávame čoraz častejšie a začíname si zvykať, že sa stávajú súčasťou nášho života. Málokto však vie, ktoré vynálezy najviac umožnili rozmach vedného odboru s prívlastkom „nano“. V 20. storočí boli vynájdené dva rôzne typy mikroskopov, ktoré ďaleko prevyšovali možnosti dovtedy používaného klasického optického mikroskopu, čím umožnili otvoriť pomyselné okno do nanosveta. Prvým z nich bol skenovací elektrónový mikroskop a druhým mikroskop využívajúci atomárne sily. V prednáške si povieme o tom, ako tieto mikroskopy dokážu zobrazovať objekty s rozlíšením menším ako 1 nm. Taktiež sa dozviete viac o tom, ako pomocou mikroskopov môžeme skúmať, modifikovať alebo tvarovať povrch materiálov na atomárnej úrovni.

foto Ing. Ján Šoltýs, PhD.Ing. Ján Šoltýs, PhD., vyštudoval mikroelektroniku na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Od roku 2001 pracuje v Elektrotechnickom ústave SAV. Najprv pracoval v oddelení optoelektroniky. Teraz pracuje v oddelení fyziky a technológie nanoštruktúr. Zároveň zastáva funkciu vedúceho laboratória skenovacích techník.  Venuje sa výskumu mikro a nanoštruktúr pomocou mikroskopu atomárnych a magnetických síl. Podieľa sa taktiež na vývoji nových skenovacích techník a príprave nanoštruktúr pomocou elektrónovej litografie. Je spoluautorom viac ako 70 vedeckých publikácií.


Bratislavská vedecká cukráreň je  pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky na pôde CVTI SR. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti CVTI SR na 2. poschodí.

Zdroje:
NCP VaT
Rozhovor s autorom je  uverejnený na portáli Veda na dosah.

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
CVTI SR, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač