Výskum rehabilitácie odliečených onkologických pacientov

26. 04. 2017

Jedinečný výskum v oblasti onkológie pripravujú slovenskí vedci v Bojnických kúpeľoch. Onkológovia, biochemici, matematici, psychológovia a mnohí ďalší budú skúmať stav odliečených onkologických pacientov. Ich cieľom je pripraviť pre nich komplexný program rehabilitácie, ktorý zaručí predĺženie a skvalitnenie života.

logo Rozhlasovej stanice Regina(25. 04. 2017; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 12:00; por. 8/14; Miriam Dobrotová /Stanislav Lažo)

Stanislav Lažo, moderátor: „Jedinečný výskum v oblasti onkológie pripravujú slovenskí vedci v Bojnických kúpeľoch. Onkológovia, biochemici, matematici, psychológovia a mnohí ďalší budú skúmať stav odliečených onkologických pacientov. Ich cieľom je pripraviť pre nich komplexný program rehabilitácie, ktorý zaručí predĺženie a skvalitnenie života."

Miriam Dobrotová, redaktorka: „Margita Klobušická pracuje v Ústave experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied štyridsaťpäť rokov. Keď jej samotnej diagnostikovali rakovinu, bol to pre ňu šok. Úspešne absolvovala liečbu, dnes je riaditeľkou nadácie Výskum rakoviny. Podľa jej slov náročná klinická liečba prináša pacientom problémy, a to nielen psychické. Na Slovensku sa v oblasti onkológie zameriavame na výskum a liečbu rakoviny, no stále je zanedbávaná rehabilitácia, ktorá môže predĺžiť život pacienta."

Margita Klobušická, Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied: „Predpokladáme, že vlastne sa ten človek môže dožiť staroby, ak sa bude takýmto spôsobom o seba starať."

Miriam Dobrotová: „Pripravovaný výskum onkologických pacientov v Bojnických kúpeľoch má vedcom prezradiť, ako skvalitniť život po liečbe a predísť recidíve nádorového ochorenia. Podľa hlavnej lekárky Bojnických kúpeľov Márie Slezákovej budú počas piatich rokov sledovať tisíce pacientov."

Mária Slezáková, hlavná lekárka Bojnických kúpeľov: „Budú pripravené nejaké parametre, ktoré sa budú ... na začiatku výskumu, potom prejdú tou škálou balneorehabilitačnou, ktorá ich naučí novému spôsobu života, a potom sa znovu tieto parametre budú merať."

Miriam Dobrotová: „Pacienti dostanú pokyny, ktorými sa budú riadiť aj po odchode z kúpeľov. Budú monitorovaní špeciálnym prístrojom podobným hodinkám. Dopĺňa jeden z hlavných iniciátorov výskumu Ján Sedlák z Ústavu experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied."

Ján Sedlák, Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied: „Bude to príkladom transdisciplinárneho výskumu, ktorý je ojedinelý na Slovensku a pripojíme sa tým vlastne k výskumom, ktoré sú podobné robené v zahraničí, dominantne v Spojených štátoch."

Miriam Dobrotová: „Výskum má nazbierať dostatočné množstvo údajov, z ktorých vedci budú schopní vytvoriť komplexný rehabilitačný režim pre liečených onkologických pacientov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
zdravotné vedy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač