Výskumníci z Košíc skúmali v Iráne prehistorické organizmy a ekosystémy

20. 04. 2017

Slovenskí paleontológovia a geológovia hodnotia expedíciu do Iránu ako mimoriadne úspešnú. Vedúci expedície Martin Kundrát pripomenul, že vzorky skamenelín budú musieť prejsť ešte dlhodobejším procesom skúmania.

Rozhlasová stanica Lumen_logo(16. 4. 2017; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 18/23; Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Výskumníci z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a z Fakulty baníctva Technickej univerzity v Košiciach sa vrátili z dvojtýždňovej paleontologickej expedície v Iráne. Skúmali tam prehistorické organizmy a ekosystémy na území, ktoré je vedecky prakticky neznáme. Pokračuje Martin Ďurčo."

Martin Ďurčo, redaktor: „Napriek tomu, že zatiaľ išlo len o prvý terénny výskum a slovenskí paleontológovia hodnotia expedíciu do Iránu ako mimoriadne úspešnú. Vzorky skamenelín však budú musieť prejsť dlhodobejším procesom skúmania. Hovorí vedúci expedície Martin Kundrát."

Martin Kundrát, vedúci expedície: „Potrebujeme najprv tie skameneliny vypreparovať z tej horniny, čiže ich oslobodiť, aby sme dokázali v podstate ich študovať v tej celej komplexnosti a druhá vec je, potom ich začneme porovnávať vlastne s tým životom, ktorý bol v okolí s tou faunou, ktorá žila v tom období v Afrike alebo v Číne a uvidíme či existujú nejaké podobnosti alebo či tá fauna je skutočne endemická. To znamená, že natoľko unikátna, že sa viac menej vyvíjala vlastným spôsobom."

Martin Ďurčo: „Podľa Juraja Janočka z Fakulty baníctva Technickej univerzity v Košiciach expedícia, ktorej sa tiež zúčastnil, priniesla unikátne výsledky a to predovšetkým preto, že spojila dve vedné disciplíny geológiu a paleontológiu."

Juraj Janočko, Fakulta baníctva Technickej univerzity v Košiciach: „Ak dáme dokopy výsledky geologickej interpretácie ukladania hornín a keď dáme dokopy výsledky paleontológie, ktoré vedia povedať či dané živočíchy žili na súši alebo v mori, aké to boli živočíchy, v akých prostrediach vedeli žiť, tak potom sa náš obzor veľmi rozšíri a na základe tohto komplexného pohľadu vieme predikovať vývoj našich ekosystémov pre budúcnosť."

Martin Ďurčo: „Výskumníci z Košíc by chceli v Iráne realizovať sedem až desaťročnú expedíciu v každoročných intervaloch. Hlavným výskumným cieľom projektu je rekonštrukcia druhohorných ekosystémov, ktoré sú zapísané do horniny Iránu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač