4. ročník SFEL2017 je za nami

12. 05. 2017

SFEL2017V poradí už 4. ročník medzinárodnej školy SFEL2017  je už za nami a  zúčastnilo sa jej viac ako 80 účastníkov.

Vďaka finančnej podpore zo strany MŠVVaŠ SR a European XFEL, GmbH sa na podujatí zúčastnili študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bohaté zastúpenie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov mala aj Slovenská akadémia vied, predovšetkým Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

Medzi významné pozvané prednášky určite patrili príspevky dvoch vedeckých riaditeľov XFEL – Thomasa Tschentschera a Sergueia Molodtsova, ktorí sa venovali významu a prínosu XFEL pre vedecké aplikácie. Pre študentov a doktorandov boli rovnako atraktívne aj prednášky Andersa Madsena  o využití XFEL vo výskume materiálov,  ale aj prednášky slovenských odborníkov spolupracujúcich s výskumnými tímami v XFEL na vývoji dvoch experimentálnych stanovíšť Karla Saksla, Patrika Vagoviča, Jozefa Uličného a Imricha Baráka. Z  prednášok venovaných zdrojom synchrotrónového žiarenia zaujali účastníkov SFEL2017 najmä príspevky Thomasa Schreinera a Rejmunda Moksa.

„4. ročník medzinárodnej školy ponúkol študentom, doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom možnosť vypočuť si prednášky popredných svetových odborníkov v oblasti využitia rtg žiarenia pri štúdiu štruktúry živej i neživej hmoty. Významným prínosom boli aj neformálne diskusie s vedeckými riaditeľmi XFEL a s odborníkmi spolupracujúcimi s výskumnými tímami v XFEL. Pevne verím, že väčšina zúčastnených SFEL2017  bude mať ambíciu podieľať sa na experimentoch plánovaných po 1. januári 2018,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach a predseda organizačného výboru SFEL2017 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

sfel_2017

„SFEL2017 bola pre mňa prínosom predovšetkým pre získanie a prehĺbenie vedomostí o XFEL a sychrotrónovom žiarení. Získané poznatky určite využijem pri žiadosti o účasť na meraniach na zariadeniach XFEL a samozrejme aj vo výučbovom procese,“ zhodnotil Miloš Matvija z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

SFEL2017

Informácie nám poskytla Mgr. Mária Hrehová, PhD., tlačová referentka  a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach.

Uverejnila: MI

 

 

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

XFEL bude zdrojom RTG žiarenia výnimočných kvalít
Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Tlač