Ako zachrániť záujem dievčat

02. 05. 2017

Štyri roky, iba toľko času majú učitelia a rodičia, aby dokázali otočiť klesajúci záujem dievčat o fyziku, chémiu či informatiku. Ukázal to prieskum medzi tisíckami európskych školáčok. O tieto predmety sa začínajú zaujímať, keď majú 12 rokov. Ak školy čas dobre nevyužijú, dievčatá už nikdy nemusia byť vedou a technikou také nadšené. Preto nám ženy v niektorých odboroch chýbajú.

logo Televíznej stanice Markíza(29. 04. 2017; Televízna stanica Markíza; Televízne noviny; 19:00; por. 21/28; Andrea Šprochová Lenka Vavrinčíková)

Lenka Vavrinčíková, moderátorka: „Štyri roky, iba toľko času majú učitelia a rodičia, aby dokázali otočiť klesajúci záujem dievčat o fyziku, chémiu či informatiku. Ukázal to prieskum medzi tisíckami európskych školáčok. O tieto predmety sa začínajú zaujímať, keď majú 12 rokov. Ak školy čas dobre nevyužijú, dievčatá už nikdy nemusia byť vedou a technikou také nadšené. Preto nám ženy v niektorých odboroch chýbajú."

Andrea Šprochová, redaktorka: „Tu niekde sa to začína."

Hovorí Tamara Žemberyová, deviatačka: „Keď to tak silnejšie chytíte, tak sa z toho stane pevná látka, a to preto, že ten škrob absorbuje tú vodu. A keď s tým rýchlo pracujete, ako teraz je táto gulička, a potom ju pustíte, tak tá gulička sa zase rozpustí."

Andrea Šprochová: „Slovenské žiačky začínajú objavovať vedu a techniku ako 12‑ročné, neskôr ako európsky priemer. Prvenstvo patrí podľa prieskumu ruským dievčatám. O rok neskôr očarí chémia či fyzika britské školáčky. O pár mesiacov pred našimi dievčatami aj Poľky a Češky. Potom sa začína boj s časom."

Marcela Havrilová, riaditeľka pre školstvo, Microsoft Slovensko: „Vek medzi 13. až 16. rokom u mladých dievčat je práve to kritické obdobie, kedy strácajú záujem o technické vedy, o prírodné vedy a o informatiku."

Andrea Šprochová: „Po 16. narodeninách záujem o vedu opäť rastie, no už nikdy to nebude tak, ako keď má dievča 11 rokov. Školy majú v rukách moc zachrániť záujem o matematiku či technológie, kým sa dievčatá nerozhodnú kam pôjdu na strednú školu."

Tamara Žemberyová: „Baví ma fyzika aj chémia."

Andrea Šprochová: „Z Tamary bude možno učiteľka prírodovedných predmetov. Vďaka tej svojej vie, že fyzika môže byť aj zábavná. Aké je to takto vysvetľovať mladším spolužiakom?"

Tamara Žemberyová: „Je to docela, je to zaujímavé a oni sú z toho také nadšené."

Júlia Jánošíková, učiteľka, ZŠ Záhorácka ul. Malacky: „Tie praktické veci, ktoré im ukážeme, že to súvisí s tým životom, tak to je pre nich veľmi dôležité."

Andrea Šprochová: „Júlia Jánošíková hovorí o kuchynskej vede, na ktorú veľa peňazí netreba. Faktom ale je, že mnohým školám chýbajú vybavené učebne, technické dielne, aj moderné technológie. Minister Plavčan hovorí, že to chcú napraviť, aj vzdelávať učiteľov. Dokážete to zaplatiť?"

Peter Plavčan (nom. SNS), minister školstva: „Podľa môjho určite áno a okrem toho takéto aktivity niekedy prebiehajú na báze dobrovoľnosti, ale v každom prípade bude potrebné na to hľadať zdroje."

Andrea Šprochová: „Ak sa nepodchytí záujem u dievčat, len ťažko čakať, že z nich budú fyzičky či programátorky. Vlani získalo najmenej žien vysokoškolský diplom práve v technických vedách  až 28 %. Hovoríme o stavebníctve, informatike či strojárstve.

(graf)

Absolventky VŠ k 31. 12. 2016

Technické vedy            28 %
Spoločenské vedy        68 %
Prírodné vedy              69 %
Učiteľstvo                     78 %
Zdravotníctvo               81 %

Sú ale miesta a odbory, kde platí opačná rovnica, a to, že žien je oveľa viac ako mužov, napríklad aj v Ústave molekulárnej biomedicíny. Barbora Izrael Vlková je molekulárna biologička. Biológia jej učarovala na gymnáziu. Vo svojej práci odpovedá na mnohé otázky, a to ju vraj napĺňa."

Barbora Izrael Vlková, molekulárna biologička, ÚMB LF UK: „Ja by som asi len v nich sa snažila vzbudiť tú samotnú zvedavosť, lebo naozaj veda je o zvedavosti a je to veľká zábava, aj pre tie deti by určite bola keby tomu dajú šancu."

Andrea Šprochová: „Andrea Šprochová, televízia Markíza."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vzdelávanie, ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač