Boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi podporuje aj EÚ

17. 05. 2017

slonNapriek zákazu obchodovania so slonovinou dosahuje nezákonný lov slonov a nezákonné obchodovanie so slonovinou rekordné úrovne. Podľa odhadov sa každý rok nezákonne uloví 20 000 až 30 000 afrických slonov. V roku 2015 bolo zhabaných viac než 40 ton slonoviny. Narastajúci dopyt po predmetoch zo slonoviny v Ázii je jedným z hlavných dôvodov tohto prudkého nárastu nezákonného obchodu.

EÚ dlhodobo podporuje dohovor CITES, ktorým sa reguluje medzinárodný obchod s približne 35 000 druhmi živočíchov a rastlín. Na poslednom zasadnutí zmluvných strán dohovoru CITES v októbri 2016 prijalo 183 zmluvných strán dôležité rozhodnutia proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Finančné prostriedky vo výške 2,25 milióna EUR, ktoré sa majú poskytnúť sekretariátu dohovoru CITES, sa použijú pri vykonávaní týchto rozhodnutí. Tieto prostriedky majú zmluvným stranám dohovoru CITES pomôcť zabezpečiť, aby medzinárodný obchod s ohrozenými morskými druhmi (žraloky, raje alebo úhory) bol zákonný a udržateľný. Takisto im majú pomôcť riešiť obavy v súvislosti s podvodným obchodom so zvieratami chovanými v zajatí a zlepšiť kapacitu rozvojových krajín plniť si povinnosti podľa dohovoru CITES. Tieto prostriedky sa poskytujú popri mnohých ďalších programoch podporovaných EÚ, ktoré sú zamerané na boj proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi, ako napríklad program na minimalizáciu nezákonného zabíjania slonov a iných ohrozených druhov alebo projekt UNODC-CITES pre presadzovanie pravidiel týkajúcich sa voľne žijúcich druhov v Ázii a riadenie dopytu. EÚ plánuje v nasledujúcich mesiacoch zvýšiť svoju finančnú pomoc a podporu na budovanie kapacít proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi.

Prostredníctvom nových usmernení k pravidlám EÚ v oblasti obchodu so slonovinou sa Európska komisia snaží o ukončenie vývozu starej surovej slonoviny od 1. júla 2017.

Rozhodnutie zo 16. 5. 2017, avizované v akčnom pláne EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi pomôže zabrániť tomu, aby legálny obchod so slonovinou bol stimulom pre medzinárodný nezákonný obchod so slonovinou, ktorého objem v poslednom desaťročí výrazne narástol.

Viac informácií tu.

Zdroj: tlačová správa Európskej komisie  zo 16. 5. 2017

Fotozdroj: akčný plán EÚ na boj proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi

Spracovala: MI

 

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy, ekonomické vedy a obchod

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Spoločenské vedy

Tlač