Bratislava/Košice: Zubárov nemá kto učiť

05. 05. 2017

Pedagógov v zubnom lekárstve ubúda. Na jedného pripadá až trojnásobne viac študentov ako určujú štandardy EÚ a táto situácia môže byť ešte horšia.

logo Televíznej stanice JOJ(04. 05. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 17/22; Jozef Kačmáry; Alena Malchová/Ľuboš Sarnovský)

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Pedagógov v zubnom lekárstve ubúda. Na jedného pripadá až trojnásobne viac študentov ako určujú štandardy EÚ a táto situácia môže byť ešte horšia. A preto, že budúci lekári o prácu v školstve záujem nemajú, ubúda aj počet garantov, bez ktorých fakulta fungovať nemôže."

Alena Malchová, redaktorka: „Budúcich zubných lekárov nemá kto učiť a náprava tejto situácie je podľa hlavnej odborníčky pre zubné lekárstvo už dávno po hodine dvanástej."

Neda Markovská, hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre zubné lekárstvo: „Posledných 10 rokov počet vysokoškolských učiteľov hlavne z radov absolventov prudko klesá."

Alena Malchová: „Norma európskej únie sú 3 študenti na 1 učiteľa na klinických cvičeniach. Na Slovensku je ich 10 a niekedy aj viac."

Igor Moravčík, prezident zubných lekárov (telefonát): „Poskytovanie výučby zubného lekárstva je do určitej miery problematické z hľadiska toho, že sa ťažšie získavajú noví vyučujúci asistenti."

Alena Malchová: „Začínajúci asistent na fakulte zarobí približne 800 € v hrubom. Nástupný plat absolventa v privátnej ambulancii je minimálne dvakrát vyšší. A preto študenti radšej uprednostnia prax v súkromných ambulanciách ako akademickú kariéru. Podľa štatistík študentov v odbore zubného lekárstva pribúda."

Ivana Skokanová, hovorkyňa Ministerstva školstva SR: „Máme problém aj s tým, že častokrát u nás síce vyštudujú študenti, ale potom odchádzajú aj do zahraničia."

Andrej Jenča, garant odboru pre zubné lekárstvo Univerzity Pavla Jozefa Šafárika: „A tu je kameň úrazu, a preto by bolo vhodné, aby ministerstvo v začiatočných rokoch podporilo lekárske fakulty, zvlášť pre výchovu zubných lekárov. Lebo ak by to nebolo, nebudeme môcť naplniť tie podmienky, ktoré Európska únia dáva."

Zuzana Eliášová, hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR: „Ministerstvo zdravotníctva túto problematiku rieši v spolupráci s ministerstvom školstva. Je vytvorená aj pracovná skupina."

Ivana Skokanová: „V tejto súvislosti sme už teda v komunikácii aj s ministerstvom zdravotníctva, je však dôležité povedať, že bez dodatočných financií, ktoré by sme investovali do vzdelávania, v tomto smere zatiaľ nebude možná náprava."

Alena Malchová: „Ak sa situácia s nedostatkom vyučujúcich zubných lekárov nezlepší, nielenže budúcich zubárov nebude mať kto učiť, ale ubúdať bude aj garantov, bez ktorých fakulty fungovať nemôžu. Jozef Kačmáry a Alena Malchová, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač