Bratislava, Slovensko: Tisíce Slovákov skúšajú nové lieky

19. 05. 2017

Súčasťou tvorby liekov sú okrem laboratórnych testov klinické skúšania, ktoré budú mať 20. mája svoj medzinárodný deň. O takomto skúšaní liekov na slovenských pacientoch informuje Daniel Levický Archleb.

logo TV JOJ (18. 05. 2017; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 11/22; Daniel Levický Archleb/Lucia Barmošová)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Vznik nového lieku je dlhý proces. V priemere vraj trvá až 12 rokov a stojí viac než 2 miliardy eur. Súčasťou tvorby liekov sú okrem laboratórnych testov klinické skúšania, ktoré budú mať 20. mája svoj medzinárodný deň. O takomto skúšaní liekov na slovenských pacientoch vám povie viac Daniel Levický Archleb."

Daniel Levický Archleb, redaktor: „Vlani sa na skúšaní nových liekov zúčastnilo 9265 slovenských pacientov. V susednej Českej republike ich bolo takmer 3‑krát toľko – viac ako 26 tisíc."

Hana Mrázová, členka skupina AIFP pre klinický výskum: „Dostane sa bezplatne k liečbe, dostane sa k lepšej, častejšej zdravotníckej starostlivosti."

Daniel Levický Archleb: „Každé skúšanie musí byť najprv schválené Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktorý proces aj priebežne kontroluje."

Diana Madarászová, hovorkyňa, Štátna ústav pre kontrolu liečiv: „Od roku 2011 prebieha v Slovenskej republike približne 298 klinických skúšaní, do ktorých je zapojených okolo 800 skúšajúcich."

Tamara Milly, vedúca skupiny AIFP pre klinický výskum: „Lekári, ale aj celé výskumné tímy vlastne získavajú mnohé cenné skúsenosti, nielen v liečbe, ale aj v diagnostike."

Daniel Levický Archleb: „Pre lekárov je to aj otázka prestíže a účasti na medzinárodnom vedeckom projekte."

Hana Mrázová: „Klinický výskum realizujú medzinárodné spoločnosti, ktoré sú vo svetovom meradle vyslovene v špičke a ktoré investujú miliardy euro alebo amerických dolárov ročne do vývoja a výskumu nových liekov."

Daniel Levický Archleb: „Či sú možné riziká pre pacientov prijateľné posudzuje aj nezávislá etická komisia."

Tamara Milly: „Okrem takého toho zákonného rámca tu platia veľmi prísne aj etické normy a etické štandardy."

Ivan Rybár, reumatológ, Národný ústav reumatolotických chorôb: „Pre mňa taký jediný spôsob naberania pacientov do týchto klinických štúdií predstavuje bežná ambulantná práca, alebo teda pri lôžku pacienta vyšetrím určité množstvo pacientov. Najskôr je to tá skupina pacientov, ktorí nereagujú na takú bežnú liečbu."

Tamara Milly: „Akonáhle niečo pacient spozoruje, akonáhle sa mu niečo povedzme nezdá, sa ohlási."

Diana Madarászová: „A v roku 2016 sme evidovali dve prerušenia klinického skúšania z dôvodu porušenia zásad správnej klinickej praxe zo strany skúšajúceho. Ani v jednom z týchto prípadov nedošlo k ohrozeniu zdravej bezpečnosti účastníkov."

Daniel Levický Archleb: „Daniel Levický Archleb, televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
základné lekárske vedy a farmaceutické vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač