Erasmus Mundus v roku 2017

09. 05. 2017

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus je súbor plne integrovaných študijných programov ponúkaných konzorciom najmenej troch inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, hoci vo väčšine prípadov ich je viac. Do 100 programov, v rámci ktorých sa študenti v roku 2017 vyberajú, je zapojených 513 inštitúcií. Takmer jedna tretina programov zahŕňa inštitúcie z partnerských krajín na všetkých šiestich kontinentoch.

infografika: Erasmus+Mundus

Viac ako 1 300 študentov z celého sveta dostalo nedávno dobrú správu, že získali štipendium financované zo zdrojov EÚ, na základe ktorého budú môcť na jeseň tohto roku nastúpiť na štúdium v rámci Spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus. Tieto štipendiá slúžia na pokrytie všetkých nákladov spojených s ich študijným programom, vďaka ktorým získajú prístup k dvom či viacerým inštitúciám vysokoškolského vzdelávania, aby dosiahli spoločný alebo dvojnásobný magisterský titul. Väčšina týchto programov trvá dva roky.

Spolu 100 programov spoločného magisterského štúdia Erasmus Mundus ponúka v roku 2017 štipendiá EÚ, ktoré pokrývajú širokú škálu predmetov – od astrofyziky a nanotechnológií až po kartografiu a športovú etiku. Tohtoročné štipendiá boli udelené študentom zo všetkých šiestich kontinentov, pričom na prvých piatich miestach sú študenti z Brazílie (79), Indie (63), Iránu (59), Bangladéša (58) a Mexika (49).

Najmenej 75 % štipendií je určených študentom z partnerských krajín, pričom v určitých regiónoch sveta, v ktorých je vysokoškolské vzdelávanie prioritnou oblasťou spolupráce EÚ, sa udeľujú aj dodatočné štipendiá. Zostávajúcich 25 % je určených študentom z EÚ a z iných krajín zapojených do programu.

Nedávno vybraní študenti sa budú môcť pridať k združeniu študentov a absolventov programu Erasmus Mundus, ktoré podporuje a zabezpečuje študentskú sieť kontaktov pred štúdiom, počas neho a po ňom, a využívať výhody tohto členstva.

V rámci každého magisterského programu sú zároveň poskytované granty EÚ určené hosťujúcim pedagógom, aby prišli a obohatili program o prednášky alebo výskum.

Toto leto pribudne do katalógu Erasmus Mundus okolo 40 nových magisterských programov, takže v nasledujúcom výberovom kole bude k dispozícii ešte viac programov, v ktorých bude možné žiadať o štipendijné programy. Toto obdobie podávanie žiadostí, ktoré platí pre študentov plánujúcich začať so štúdiom na jeseň 2018, bude trvať od októbra 2017 do januára 2018. Viac informácií nájdete tu

Viac na stránke Erasmus Mundus

Sprievodca programom (SK)

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač